Као високошколска установа, Независни универзитет Бања Лука, основан је 2005. године под називом Факултет за друштвене и политичке науке, да би се 2007. године регистровао као Универзитет и наставио да ради под називом Независни универзитет Бања Лука.Мисија НУБЛ-а је да се повезивањем научно истраживачког рада, умјетничког стваралаштва, образовања, науке, струке и умјетности, као и реализацијом постојећих и нових студијских програма, студенти оспособе за обављање послова у глобалном и технолошки високо развијеном окружењу. Циљеве НУБЛ-а можемо сврстати у неколико сегмената: ојачати улогу Универзитета на националном и међународном нивоу, стално радити на подизању квалитета истраживања, узети учешће у значајним националним и међународним научно – истраживачким и истраживачко – развојним пројектима, те остварити научну изврсност,препознатљивости и признатост Универзитета и његових факултета.

Знање које је потребно пренијети захтијева врхунске професоре, предаваче и сараднике. Универзитет води рачуна о селекцији, професионалном развоју и усавршавању сваког запосленог. Настава је подржана са најсавременијом информационом и аудиовизуелном технологијом, што студентима олакшава прихватање новог знања, али и посао предавачима. У процесу развоја будућих кадрова значајну улогу имају и наши пословни партнери из окружења – стручњаци из праксе су најуспјешнији експерти и стални су гости предавачи на нашем универзитету. Студенти имају прилику да кроз практичне примјере стичу и провјеравају своја знања. Зато, ако је једном ријечју потребно исказати суштину нашег посла, онда је то развој знања, односа, људи.

Стратегијски циљ  научно – истраживачког рада  је ојачати улогу Универзитета на националном и међународном нивоу подизањем квалитета истраживања, учешћем у значајним националним и међународним научно – истраживачким и истраживачко – развојним пројектима, те остварити научну изврсност, препознатљивости и признатост Универзитета и његових факултета. Како ниједна држава није довољно богата да би истим интензитетом разви- јала сва истраживачка подручја, природно је да се снажније подстичу они истраживачи и истраживачке групе који су већ раније показали изврсност у раду, али и да се посебно подстичу и стимулишу млади истраживачи и научни радници. Независни универзитет је потписник  споразума о сарадњи са бројним високошколским установама са основним циљем да се осигура ширење и размјена образовног и научног искуства, са нагласком на даљи развој и унапређење знања и стицање вјештина студената и наставног особља како би се омогућило успјешно вођење процеса реформи високог образовања и интегрисање високошколске установе у европски образовни систем.