ИЗДАЊА НЕЗАВИСНОГ УНИВЕРЗИТЕТА БАЊА ЛУКА  
Р.брНазив књигеКом
 1Пешевић, Слободан, Суботић, Слободан, Вукасовић, Драган: Пословне финансије (прво издање), 202035
 2Научно-стручни часопис Сварог,број XИX, октобар 20192
 3Дивјан, Сретко: Ликовно емоционална интелигенција, 201969
 4Ристић, Тешо, Ћехајић, Аднан: Основе екологије, 2019106
 5Вујић, Живко: Девет и једанаест, 201911
 6Тодоровић, Здравко:Геополитичке перспецтиве интеграција Западног Балкана – осврт на Босну и Херцеговину, 201914
 7Жупљанин, Слободан: Основи маркетинга у трговини, 201915
 8Тодоровић, Лука: Основе политике, 201910
 9Праскић, Асим: Припрема дјетета за полазак у школу, 201910
 10Праскић, Асим: Дидатктичка пракса, 201912
 11Видаковић, Синиша: Фебови кљуцеви за цитање мисли, 2019 5
 12Вукасовић, Драган, Балабан, Младенка, Жупљанин, Слободан: Финансијска анализа – Ефикасан економско-управљачки алат, 201915
 13
Балабан, Младенка, Грубишић, Зоран, Стојановић, Мирјана: Међународно финансијско пословање, 201920
 14Јовичић, Југослав, Петковић, Стеван: Основе економије јавног сектора, 201910
 15Марковић, Бранка: Пословна статистика, 20196
 16Научно-стручни часопис Сварог,број XVIII, мај 20195
 17Стојановић, Мирјана: Синергетски ефекти кластера, 201976
 18Маркић, Маринко, Марковић, Бранка: Финансијска и актураска математика, 20197
 19Војиновић, Жељко, Калинић, Зоран, Пиуковић-Бабичковић Блаженка: Савремено организовање и управљање друштвима за осигурање, 2019523
 20Научно-стручни часопис Сварог,број XVII, октобар 201843
 21Бронза, Боро: Историја југословенске идеје, 201810
 22Бајић, Љубан: Откривање прошлости, 201810
 23Научно-стручни часопис Сварог,број XVI, мај 201850
 24Научно-стручни часопис Сварог,број XV, октобар 201722
 25Ковачевић, Предраг: Математика за пети разред, 2017200
 26Вељковић, Божидар: Туризам, 2017172
 27Тица, Жељко: Бањалучки људи фудбала, 201715
 28Бајић, Љубан: Филозофија васпитања и образовања, 201720
 29Вуковић, Филип: Живећи брже, 2017
 30С. Жупљанин, Основе маркетинга у трговини, 201963
 31Научно-стручни часопис Сварог,број XIV, мај 20173
 32Мартић, МИломир: Омладинске подкултуре, 2017 
 33Научно-стручни часопис Сварог,број XIII, октобар 201614
 34Ристић, Тешо: Екоклиматологија са основама метеорологије, 2016141
 35Научно-стручни часопис Сварог,број XII, мај 20163
 36Калинић, Зоран: Политички менаџмент, 201615
 37Жупљанин, С Слободан:Менаџмент 201615
 38Арсеновић, Васо: Формулисање стратегије предузећа; 201661
 39Милутиновић, Милован: Политички дикурс изблиза; 2016145
 40Рачић, Милан: Избјеглице:(право и стварност); 20158
 41Ковачевић, Предраг: Математика:уџбеник за осми разред основне школе; 2015203
 42Калинић, Зоран: Савремени јавни сектор; 2015153
 43Научно-стручни часопис Сварог, број 22,202131
 44Научно-стручни часопис Сварог,број XVIII, мај 20199
 45Вукасовић, Драган; Пешевић, П. Слободан: Пословна анализа, 2015147
 46Маровић, Борис; Калинић, Зоран;Његомир, Владимир:Осигурање: економско-правни принципи, друго допуњено изд.2015137
 47Научно-стручни часопис сварог,број 10, тематски број: фореwорд девелопмент цхалленгес то 2020, мај 20158
 48Амиџић, Лидија: Биогеографија,2015237
 49Илић, Предраг: Загађења и контрола квалитета ваздуха у функцији заштите животне средине, 201598
 50Вељковић, Божидар: Гостољубље – душа туризма, 201550
 51Б. Вукајловић, Изазови инклузији у васпитању и образовању, 202153
 52Маровић, Борис; Калинић, Зоран;Његомир, Владимир: Осигурање: економско-правни принципи, 2014422
 53Арсеновић, Божидарка: Пречишћавање индустријских отпадних вода са посебним аспектом на отпадне воде галванско-хемијских процеса, 2014221
 54Дивљан, Сретко: Сунце лети, а дрво се смеје, 201456
 55Калинић, Зоран; Тица, Жељко: Утакмице које се памте: Фудбалски клуб Борац, 2014 
 56Научно-стручни часопис Сварог,број IX, октобар 2014.130
 57Вукасовић, Драган; Пешевић, П. Слободан: Основе рачуноводства, 201431
 58Јовичић, Југослав; Миросавић, Сузана: Међународни економски односи, 20145
 59Научно-стручни часопис Сварог,број VIII, мај 2014110
 60Арсеновић, Божидарка: Хемија и биохемија животне средине, 201440
 61Љубојевић, Срђан: Еколошко-производни потенцијали љековитог и јестивог биља у шумама и на шумским земљиштима Републике Српске, 2014179
 62Бајић. Љубан: Марксова концепција човјека: прилог поновном пропитивању Марксовог насљеђа, 2013178
 63Зборник предавања: Савремено комуницирање с јавношћу: Едукација представница политичких партија и изабраних представница у органима власти Босне и Херцеговине, 2014179
 64Јањуш, Зоран: Рециклабилност полимерног отпада, 2013216
 65Поповић, Новак; Милутиновић, Милован: Суверено комуницирање: Индивидуални комуникативни суверенитет у пројекцијама технолошког детерминизма, 201325
 66Тодоровић, Лука: Међудомаћа политика: Дилеме спољне политике Босне и Херцеговине, 2013168
 67Микић, Ђорђе: Политички крај Турског царства на балкану и отомански Срби: насилни и необављени парламентарни избори 1912, 2013376
 68Кајиш, Недељко: Земља благословена и клета, 201315
 69Научно-стручни часопис Сварог, број VI, мај 201354
 70Икановић, Јела; Гламочлија, Ђорђе; Лакић, Жељко: Заштита хране, 2013374
 71Ј. Икановић, Агроекологија,202037
 72Практикум: Савремено комуницирање с јавношћу: Едукација представница политичких партија у БиХ, 201315
 73Поповић, Владимир: Лидиа Сорелли, 2013162
 74Научно-стручни часопис Сварог, број VII, октобар 20131
 75Пејичић, Зоран: Жика Пећарић живот са умјетношћу, 200680
 76Марић, Томо: Миљан – Људи и вријеме у три чина, 2005 (енглески, српски)26
 77Кусовац, Сузана: Методика наставе музичке културе у разредној настави: приручник за студенте и учитеље разредне наставе, друго допуњено издање, 2013350
 78Кајиш, Недељко: Културни и књижевни рад Срба у БиХ у првој половини XIX вијека, 2013144
 79Јовичић, Југослав: Међународни економски односи, прво издање, 201226
 80Сакан, Момчило: Наука о међународним односима, прво издање, 2012193
 81Научно-стручни часопис Сварог, број V, октобар 201235
 82Мартић, Миломир: Насиље у школи као продукт поремећених вриједности у друштву, 201233
 83Ковачевић, Предраг: Савремени приступ изучавању математике у петом разреду основне школе, 201210
 84Вукоје, Јован: Развој васпитања и педагогије, прво издање, 201243
 85Сакан, Момчило: Геополитика у савременом свету, 201267
 86Дивљан, Сретко: Дете и визуелна уметност – методика развоја ликовне и сценске културе на предшколском узрасту, 2.допуњено издање, 201285
 87Сребреница, (стварност и манипулације),201916
 88Шкрбић, Војислав: Савремено тржиште нафте, 2012104
 89Б.Вукајловић, Могући правци у развоју спорта за особе са инвалидитетом,202161
 90Павићевић, Сњежана: Нови свјетски поредак и дехуманизација човјека, 201225
 91Зрнић, Манојла: Стратегијски менаџмент људских ресурса, прво издање, 201220
 92Вукајловић, Борка; Мешалић, Шаћира: Методички приступ – посебне потребе у васпитању и образовању, прво издање, 2012156
 93Бајић, Љубан: Хајдегерова критика антропологије, 2012.107
 94Поплашен, Јелена: Физичко васпитање у основној школи, 201215
 95Научно-стручни часопис Сварог, број IV, мај 201210
 96Калинић, Зоран; Војиновић, Жељко; Жарковић, Небојша: Животна осигурања, 2012263
 97Дивљан, Сретко; Историја уметности, 2012195
 98Научно-стручни часопис Сварог, број III, новембар 201110
 99Голијан, Драган: Законодавна власт Босне и Херцеговине, 2011142
 100Илић, Милан: Опраштање са животом, ИИ допуњено издање , 2011134
 101Шврака, Небојша, Методина наставе физичког васпитања, прво издање, 201155
 102Јовичић, Југослав; Миросавић, Сузана: Спољно трговинско пословање – Комендиум -, 201150
 103Међународна конференција Босна и Херцеговина у савременом геополитичком окружењу: Зборник радова, 201197
 104Научно-стручни часопис Сварог, број II, мај 201163
 105Чичковић, Радмила: Методи процјене ризика банака и банкарски капитал, 2011299
 106Вукасовић, Драган; Војиновић, Жељко: Финансијска анализа, 2011122
 107Вукајловић, Борка: Инклузивно образовање у теорији и пракси, 2010206
 108Ковачевић, Предраг: Математика 2, прво издање, 2010183
 109Ковачевић, Предраг: Математика 1, прво издање, 2010162
 110Вељковић, Божидар: Српско питање и КПЈ до 1941. године, прво издање, 2010336
 111Микић, Ђорђе: Аустроугарска ратна политика у БиХ 1914-1918, прво издање, 201066
 112Научно-стручни часопис Сварог, број I, октобар 201045
 113Сварог број 21, часопис за друштвене и природне науке29
 114Милутиновић, Милован: Рат је почео ријечима, прво издање, 2010207
 115Међународна конференција Људска права и слободе: Зборник радова, 201035
 116Чекрлија, Саша: Суперхост – Задовољан гост као сигуран профит, 201015
 117Сварог број 20, часопис за друштвене и природне науке50
 118Жупљанин С., Слободан: Савремена трговина – Стратегија и политика трговине у БиХ, прво издање, 2010328
 119Вељковић, Божидар: Увод у основе политике, прво издање, 2009310
 120Ковачевић, Предраг: Методика наставе математике са прилозима о бројевима, прво издање, 2009154
 121Дивљан, Сретко; Дивљан, Весна: Методика наставе ликовне културе, прво издање, 2009186
 123Авдаловић,Веселин;Калинић,Зоран;Маровић,Борис; Вoјиновић,Жељко:Управљање ризицима у осигурању, прво издање, 2009125
 124Коковић, Драган: Социологија образовања, прво издање, 2009197
 125Сварог број 23, часопис за друштвене и природне науке23
 126Маровић, Борис; Калинић, Зоран: Основни принципи осигурања, прво издање, 2009336
 127Обрадовић, Савка: Породица и социјализација младих, прво издање, 200820
 128Сакан, Момчило: Методологија науке, прво издање, 200829
 129Ковачевић, Предраг: Рачунари у почетној настави математике, прво издање, 200840
 130Сакан, Момчило: Студије мира.Полемологија и иринологија, прво издање, 2008118
 131Д. Вукасовић, Напредна ревизија,2021112
 132Коковић, Драган: Социјална антропологија са антропологијом образовања, прво издање, 200835
 133Костов, Сотир; Калинић, Зоран: Како да побиједимо на изборима, прво издање, 200823
 134Илић, Милан: Опраштање са животом, прво издање, 2005352
 135Радослав Раде Савић, Проклетство балканске кафане2
 136Крнета, Драгољуб; Попов-Момчиловић, Златиборка: Религијска толеранција у Босни и Херцеговини, прво издање, 200710
 137Ковачевић, Жељко; Дашић, Давид; Џомбић, Илија: Принципи тржишне економије, прво издање, 200740
 138Библиотека Стручна књига: Прибишев – Белеслин, Тамара: Сусретање у електронском свету. Деца. Васпитачи. Компјутери. Вртић, прво издање, 200715
 139Савић, Маринко: Изостајање са наставе, прво издање, 200715
 140Влајки, Емил: Увод у комуницирање постмодернизма, прво издање, 200770
 141Електронско пословање, С. Станковић, Д.Вукасовић35
 142О. Барашин, Социологија у времену невремена. 202112
 143Менаџмент људских ресурса у организацијама, Х. Лајшић.20229
 144Калинић, Зоран: Функција менаџмента у анимирању спонзора, прво издање, 2006359
 145Влајки, Емил: Увод у политику постмодернизма, прво издање, 200640
 146Х. Лајшић ,Савремени приступи управљању људским ресурсима уз подршку информационих система, 202210
 147Шврака Н. Методика физичког васпитања код дјеце предшколског васпитања, 202124
 148М. Аџемовић, З. Калинић, Правни аспекти заштите животне средине, 202217
 149Кајиш , Н   Ћопићева позлата бронзане страже, 202325
 150Сварог број 25, часопис за друштвене и природне науке,202230
 151Миломир, В Мартић, Савремена социологија васпитања и образовања,202325
 152Миломир. В Мартић Савремена социологија (интер) културе25
 153Р. Ракочевић , Сензорна терапија помоћу коња, 202123
Укупно       13 608  
БИБЛИОТЕЧКИ РЕСУРСИ Збирни преглед броја библиотечких јединица у високошколској установи
Р.бр број
 Књиге на српском, босанском и хрватском језику2530
 Књиге на страним језицима152
 Књиге на језицима националних мањина3
Укупно2685
 Монографије на српском, босанском и хрватском језику25
 Монографије на страним језицима5
 Монографије на језицима националних мањина
Укупно30
 Часописи на српском, босанском и хрватском језику32
 Часописи на страним језицима10
 Часописи на језицима националних мањина
Укупно42
 Уџбеници  на српском, босанском и хрватском језику285
 Уџбеници на страним језицима30
 Уџбеници на језицима националних мањина
                                                                                                        Укупно315
 Издања Независног универзитета152
 Наставничко-истраживачка библиотека1528
 Електронска издања12 191
Укупно13 871
 
Укупно библиотечких јединица /наслова/16 943

БИБЛИОТЕЧКИ РЕСУРСИ Збирни преглед броја библиотечких јединица у високошколској установи
Р.бр број
 1Књиге на српском, босанском и хрватском језику2530
 2Књиге на страним језицима152
 3Књиге на језицима националних мањина3
Укупно2685
 4Монографије на српском, босанском и хрватском језику25
 5Монографије на страним језицима5
 6Монографије на језицима националних мањина
Укупно30
 7Часописи на српском, босанском и хрватском језику32
 8Часописи на страним језицима10
 9Часописи на језицима националних мањина
Укупно42
 10Уџбеници  на српском, босанском и хрватском језику285
 11Уџбеници на страним језицима30
 12Уџбеници на језицима националних мањина
                                                                                                        Укупно315
 13Издања Независног универзитета152
 14Наставничко-истраживачка библиотека1528
 15Електронска издања12 191
Укупно13 871
 
Укупно библиотечких јединица /наслова/16 943

Напомене:

  • У току је стална реинвентура библиотечких јединица (отпис и унос нових јединица) тако да бројчано стање није прецизно.
  • Због другачијег груписања библиотечке грађе, могућа је непрецизност код података унесених у табелу (број књига, монографија, уџбеника) јер није рађена детаљна подјела на тај начин.
  • Библиотечки фонд библиотеке НУБЛ-а је бар три пута већи због великог броја копија појединих библотечких јединица.

Наставничко-истраживачка библиотека