Редни бројИме и презиме кандидатаНазив докторске дисертацје Преузимање
1.Дарко МартиновКомпаративна панел анализа увоза у преткризном и посткризном периоду у земљама регионаПДФ
2.Владимир ДрагичевићХармонизација фискалног система Босне и Херцеговине са Европским фискалним системомПДФ
3.Дарио СертићИдентификација фактора од утицаја на развој тржишта осигурања Србије и БИХПДФ
4.Душко М. ЛаковићАнализа макроекономских показатеља стопе незапослености у земљама бивше Социјалистичке Федеративне Републике ЈугославијеПДФ
5.Срђан ЈовановићОблици финансирања пензионих фондова у оквиру система међугенерацијске солидарностиПДФ
6.Марко МилићНови производи и њихов значај у јачању конкурентске позиције предузећа на примјеру компаније ,,Алумина” ЗворникПДФ
7.Вељко ВасиљевићРазвој модела на примјену концепта организационе културе на домаћем тржиштуПДФ
8.Алма КратовацПерспективе примјене ,,blockchain” технологије у БИХ -Искуства других као путоказ-ПДФ
9.Ђуро КрчићУтицај међународног финансијског потенцијала на развој привреда неразвијених земаљаПДФ
10.Горан Р. МихајловићУлога канала дистрибуције у пословању осигуравајуће компанијеПДФ
11.Јелена ЈововићДопринос малих и средњих предузећа економском развоју Републике СрпскеПДФ
12.Крсто ГрујићДигитална трансформација Владе Републике СрпскеПДФ
13.Маја ТрипуноскаЕкономско-еколошке и едукативно-информационе димензије одрживог развоја у Републици Сјеверној МакедонијиПДФ
14.Марија Здунић-БоротаМаркетинг банке у дигиталном окружењуПДФ
15.Немања С. ЖупљанинУтицај Свјетске банке на економска кретања земаља у развојуПДФ
16.Иванка ВранићИмплементација форензичког рачуноводства и ревизије у корпоративном финансијском извјештавању банкарског сектораПДФ
17.Зоран ЂуричићЗначај иновативних активности за конкурентску позицију босанскохерцеговачких произвођача у условима глобалног тржиштаПДФ
18.Зоран ТешићУправљање процесима економских интеграција, компатибилност економија Републике Српске и Републике Србије и могућности економске интеграцијеПДФ