Na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka, mi smo posvećeni nultom nivou tolerancije prema bilo kom obliku nasilja, seksualnog i drugog uznemiravanja i maltretiranja. Neprihvatljivo je svako ponašanje ili ponašanje koje vrijeđa dostojanstvo osobe, neopravdano se miješa u lična prava i integritet pojedinca ili stvara opasno, zastrašujuće, ponižavajuće ili na drugi način neprijateljsko okruženje. Nezavisni univerzitet je posvećen stvaranju i održavanju akademskog okruženja u kojem se poštuje dostojanstvo svih ljudi, bez obzira na lične okolnosti pojedinca.

Okruženje u kojem se poštuje dostojanstvo je okruženje u kojem nema uznemiravanja, seksualnog uznemiravanja, maltretiranja ili drugih oblika nasilja. Svi na Nezavisnom univerzitetu su dužni da promovišu i razvijaju partnersku saradnju i rešavanje konflikata i da učine sve da se ne sprovode aktivnosti ili situacije koje bi implicirale nepoštovanje dostojanstva.

Istovremeno, naglašavamo da je za nasilje uvek odgovoran počinilac, a ne žrtva.

Svako nasilje, seksualno ili drugo uznemiravanje i zlostavljanje predstavljaju povredu dostojanstva

Svima koji su žrtve bilo kakvog nasilja želimo da obezbijedimo siguran prostor i zaštitu, kao i dosljedno sprovođenje svih procedura predviđenih za to.

Povjerljiva osoba

  • pružiće Vam podršku, obezbijediće bezbjedan prostor za razgovor sa Vama, upoznati sa Vašim pravima i obavijestiti Vas o mogućnostima preduzimanja radnji protiv počinioca nasilja,
  • upoznaće Vas sa mogućim oblicima psihosocijalne pomoći,
  • pruži Vam drugu podršku prije i tokom procesa prijave, ako to odlučite,
  • Zaštititi sve informacije koje joj pružite. Otkrivanje podataka trećim licima je moguće samo ako ste saglasni sa tim.

Kontakt povjerljive osobe:

doc. dr Aleksandra Vučenović

mejl: aleksandra.vucenovic@nubl.org

Kancelarija br. 32 (I sprat)

Srijedom 10-14h