Pravila studiranja I ciklus studija

PRAVILА O STUDIRANJU NA I I II CIKLUSU STUDIJA

DR – DIPLOMSKI RADOVI – IZRADA I ODBRANA – MATERIJAL ZA STUDENTE

DR – NASLOVNA STRANICA

DR – PROCEDURA 0 – PRIJAVA TEME

DR – PROCEDURA 1 – RJEŠENJE DEKANA O ODOBRAVANJU TEME I IMENOVANJU MENTORA

DR – PROCEDURA 2 – ZAHTJEV ZA PROVJERU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA ODBRANU DIPLOMSKOG RADA

DR – PROCEDURA 3 – IZVJEŠTAJ STUDENTSKE SLUŽBE

DR – PROCEDURA 4 – PRIJAVA RADA ZA ODBRANU

DR – PROCEDURA 5 – RJEŠENJE DEKANA O ODBRANI RADA

DR – PROCEDURA 6 – ZAPISNIK O ODBRANI RADA

DR – PROCEDURA 7 – PROTOKOL ZA ODBRANU RADA

DR – PROCEDURA 8 – UVJERENJE O STEČENOM ZVANJU

Share Button