Potpisan sporazum o stručnoj saradnji između kompanije “Dunav osiguranje” i Nezavisnog univerziteta Banja Luka

Generalni direktor kompanije “Dunav osiguranje” a.d.Banja Luka  Bojan Popović i rektor Nezavisnog univerziteta Banja Luka prof. dr Zoran Kalinić potpisali su sporazum o stručnoj saradnji. Sporazum, između ostalog, podrazumijeva prijem studenata u “Dunav osiguranje” gdje će im biti omogućeno  izvođenje stručne prakse iz oblasti poslovanja osiguravajućih društava , a u skladu sa interesima društva za…

Share Button
Continue Reading

IN MEMORIAM

Prof. dr Predrag Kovačević  preminuo je na UKC RS u Banjaluci gdje se liječio posljednje dvije sedmice. Rođen je  18. 04. 1961. godine, u Krminama kod Banjaluke. Osnovnu i srednju školu završio je u Banjaluci. Pedagošku akademiju završio je 1982. godine u Banjaluci a 2000. Pedagoški fakultet u Bijeljini. Na Univerzitetu u Novom Sadu magistrirao…

Share Button
Continue Reading

Potpisan sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između kompanije “Blicnet” i Nezavisnog univerziteta Banja Luka

Direktorica kompanije “Blicnet” Slađana Babić i rektor Nezavisnog univerziteta Banja Luka prof. dr Zoran Kalinić potpisali su danas u Banjaluci sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji. Sporazum, između ostalog, podrazumijeva prijem studenata u “Blicnet” radi obavljanja prakse, organizacije obuka i treninga od strane nastavnika NUBL-a i stručnog osoblja “Blicneta” iz oblasti svog rada, partnerstvo u cilju zajedničke…

Share Button
Continue Reading

REKTOR KALINIĆ: Mlade je potrebno stimulisati za preduzetništvo

Nastava na Nezavisnom univerzitetu Banjaluka počinje u ponedjeljak 5.oktobra. Rektor NUBL-a  prof. dr Zoran Kalinić izjavio je da će se nastava odvijati kombinovano u skladu sa epidemiološkom situacijom.  „Predavanja će se održavati u učionicama u malim grupama uz poštovanje epidemioloških mjera, ali će se dio predavanja organizovati on line platformama zavisno od prirode studija“, rekao…

Share Button
Continue Reading

PRODUŽEN KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA I, II i III CIKLUS AKADEMSKIH STUDIJA

1. Upis studenata na akаdemske studije u akademskoj 2020/21. godini vršiće se na sljedećim licenciranim studijskim programima akreditovanog Nezavisnog univerziteta Banja Luka: a. FAKULTET ZA POLITIČKE NAUKE Studijski progrаm POLITIKOLOGIJA (I i II ciklus 180 + 120 ECTS)Studijski progrаm MEĐUNARODNI ODNOSI (I i II ciklus 180 + 120 ECTS)Studijski progrаm POLITIKOLOGIJA (I i II ciklus 240…

Share Button
Continue Reading

Četvrta likovna kolonija u organizaciji NUBLa „Šibovi 2020“ večeras zatvorena

U organizaciji Fakulteta lijepih umjetnosti Nezavisnog univerziteta Banjaluka veceras je zatvorena četvrta likovna kolonija Šibovi 2020. NUBL ovom kolonijom afirmiše umjetnički pogled na stanje u društvu i potvrđuje mostove novog puta za povratak nacionalnoj kulturi, za povratak sebi. Rektor Nezavisnog univerziteta Banjaluka Zoran Kalinić rekao je da i u vanrednom stanju, stanju Covida 19, kolonija…

Share Button
Continue Reading