• SPORAZUM O NAUČNOJ SARADNJI AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE I SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI

 • SPORAZUM O AKADEMSKOJ, NAUČNOJ I POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI, Panevropski univerzitet APEIRON Banjaluka

 • SPORAZUM O AKADEMSKOJ, NAUČNOJ I POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI, VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT I DIZAJN ASPIRA

 • VISOKA MEĐUNARODNA ŠKOLA CAZIN

 • “Dimitrie Cantemir” Christian University (UCDC)

 • SPORAZUM O AKADEMSKOJ, NAUČNOJ I POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI, UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI CKM

 • CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE

 • Visoka škola “Dositej”

 • “EUROPEAN COLLEGE OF ECONOMICS AND MANAGEMENT” (ECEM)

 • GIMNAZIJA BANJA LUKA

 • SPORAZUM O AKADEMSKOJ, NAUČNOJ I POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI, UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 • SPORAZUM O MEĐUSOBNOM RAZUMJEVANJU I SARADNJI, Univerzitet u Banjoj Luci

 • SPORAZUM O AKADEMSKOJ, UMJETNIČKOJ I POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI, Univerzitet Educons Sremska Kamenica, Akademija klasičnog slikarstva

 • SPORAZUM O AKADEMSKOJ, NAUČNOJ I POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI, SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

 • UNC CHARLLOTE for the Data Scince Initiative

 • SPORAZUM O AKADEMSKOJ, NAUČNOJ I POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI, UNIVERZITET UNION BEOGRAD

 • USZ Centar za specijalističke socialne usluge “Za majku i dijete”

 • JU Centar “Zašiti me”

 • SPARKKASE BANK DD BIH

 • ALCONS d.o.o

 • JU Dječiji centar “BUBA-MARA”

 • Opština Herceg Novi

 • Agencija za ekonomski razvoj Opštine Prijedor “PREDA-PD”

 • Ronilački klub “Delfin” Banja Luka

 • Udruženje građana “Učionica”

 • SPORAZUM O STRUČNOJ SARADNJI, DUNAV OSIGURANJE

 • SPORAZUM O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI, “Blicnet”

 • JU Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić”

Share Button