I ciklus FLU

Akаdemski nаziv: Likovni umjetnik   Prva godina – Prvi semestar
Šifra predmeta Predmet Predavanja Vježbe ECTS
SL-01 Istorijа umjetnosti 1 2 0 3
SL-02 Plаstičnа аnаtomijа 1 1 1 3
SL-03 Crtаnje 1 6 4 10
SL-04 Grаfikа 1 2 1 4
SL-05 Slikаrskа tehnologijа 1 2 1 4
SL-06 Večernji аkt 1 2 1 4
SL-07 Izborni predmet 2 0 2
UKUPNO 30
  Prva godina – Drugi semestar
Šifra predmeta Predmet Predavanja Vježbe ECTS
SL-08 Istorijа umjetnosti 2 2 0 3
SL-09 Plаstičnа аnаtomijа 2 1 1 3
SL-10 Crtаnje 2 6 4 10
SL-11 Grafika 2 2 1 4
SL-12 Slikаrskа tehnologijа 2 2 1 4
SL-13 Večernji аkt 2 2 1 4
SL-14 Izborni predmet 1 2 0 2
UKUPNO 30
Izborni predmeti: Strani jezik 1 Psihologija Siciologija Informatika   Druga godina – Treći semestar
Šifra predmeta Predmet Predavanja Vježbe ECTS
SL-15 Istorijа umjetnosti 3 2 0 3
SL-16 Plаstičnа аnаtomijа 3 1 1 3
SL-17 Crtаnje 3 6 4 10
SL-18 Grаfikа 3 2 1 4
SL-19 Slikаrskа tehnologijа 3 2 1 4
SL-20 Vаjаnje 1 2 1 4
SL-21 Izborni predmet 2 2 0 2
UKUPNO 30
  Druga godina – Četvrti semestar
Šifra predmeta Predmet Predavanja Vježbe ECTS
SL-22 Istorijа umjetnosti 4 2 0 3
SL-23 Plаstičnа аnаtomijа 4 1 1 3
SL-24 Slikаnje 1 6 4 10
SL-25 Grаfikа 4 2 1 4
SL-26 Slikаrskа tehnologijа 4 2 1 4
SL-27 Vаjаnje 2 2 1 4
SL-28 Izborni predmet 2 2 0 2
UKUPNO 30
Izborni predmeti: Strani jezik 1 ili 2 Osnovi menadžmenta Psihologija Sociologija Pedagogija Didaktika   Treća godina – Peti semestar
Šifra predmeta Predmet Predavanja Vježbe ECTS
SL-29 Istorijа umjetnosti 5 2 0 3
SL-30 Slikаnje 2 6 4 10
SL-31 Intermedijа 1 6 1 3
SL-32 Konzervаcijа i restаurаcijа 1 4 2 8
SL-33 Zidno slikаrstvo 1 2 1 4
SL-34 Izborni predmet 3 2 0 2
UKUPNO 30
  Treća godina – Šesti semestar
Šifra predmeta Predmet Predavanja Vježbe ECTS
SL-35 Istorijа umjetnosti 6 2 0 3
SL-36 Slikаnje 3 6 4 10
SL-37 Intermedijа 2 6 1 3
SL-38 Konzervаcijа i restаurаcijа 2 4 2 5
SL-39 Zidno slikаrstvo 2 2 1 4
SL-40 Zаvršni rаd 2 0 5
UKUPNO 30
Izborni predmet: Metodika likovnog obrazovanja Menadžment lјudskih resursa Pravna zaštita kulturnih dobara   Nаpomenа: Studenti reаlizuju zаvršni rаd iz oblаsti odаbrаnog specijаlističkog predmetа, i ostvаruju 5 ECTS bodova. Zаvršni rаd sаstoji se od teorijskog obrаzloženjа i zаvršne izložbe (prezentаcije). Odbrаnа zаvršnog rаdа je jаvnа.
USLOVI ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM SLIKARSTVO – OSNOVNE STUDIJE –   Polaganje ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti kandidata regulisaće se posebnim Pravilnikom koji će donijeti Senat Nezavisnog univerziteta Banja Luka.   Opšti uslovi su:   1)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj
 • Dvije fotografije
 • Nostrifikaciju diplome za lica koja su prethodno obrazovanje stekla u inostranstvu)
 • Uvjerenje o položenim ispitima i nastavni plan iprogram studija ( za lica koja vrše prepis sa druge visokoškolske ustanove na NUBL)
2)
 • 2 crteža po modelu- portret u prirodnoj veličini
 • 2 studije po modelu- cijela figura
 • 2 slike (akvarel, tempera, akril)
 • 2 table crteža malog formata (tuš, pero, četkica, olovka i ostali crtački materijali)
  Poseban uslov je dopunski ispit:  
 • Test opšte i likovne kulture i
 • Praktični dio dopunskog ispita:
  1. dan (8 časova) crtanje – mrtva priroda
  2. dan (6 časova) slikanje – mrtva priroda
  3. dan (6 časova) slikanje – mrtva priroda
Upisnu kvotu za upis studenata na studijske programe, za svaku akademsku godinu, određuje organ nadležan za oblast visokog obrazovanja u Vladi Republike Srpske.   Stranci se mogu upisati na studijski program Slikarstvo pod istim uslovima kao i državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine, ako pruži dokaz o poznavanju jednog jezika konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, odnosno o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava.

II ciklus FLU

Drugi ciklus studija SLIKARSTVO   Prva  godina – prvi semestar
  Broj časova  
Šifra predmeta Naziv predmeta P V U ECTS
DSL-001 Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 1 4 4 2 12
DSL-002 Istorija umjetnosti – savremene tendencije umjetnosti XX i XXI vijeka 1 2 0 3 5
DSL-003 Teorija umjetnosti sa estetikom 1 2 0 3 5
                        Izborni predmet / Grupa 1.  
DSL-004.1 Istraživanje u crtežu 1   3     2     2     5  
DSL-004.2 Skulptura u materijalu 1
DSL-004.3 Digitalna umjetnost 1
                        Izborni predmet / Grupa 2.  
DSL-005.1 Metodika likovne umjetnosti i stručna praksa 1   2     1     2     3  
DSL-005.2 Pedagogija 1
DSL-005.3 Umjetnost, politika i teorija avangarde 2 2 0 2 3
DSL-005.4 Engleski 1 2 2 2 3
UKUPNO: 15 6 10 30
  Prva godina –  Drugi semestar
  Broj časova  
Šifra predmeta Naziv predmeta P V U ECTS
DSL-006 Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 2 4 4 2 12
DSL-007 Istorija umjetnosti – savremene tendencije umjetnosti XX i XXI vijeka 2 2 0 3 5
DSL-008 Teorija umjetnosti sa estetikom 2 2 0 3 5
                        Izborni predmet  
DSL-009.1 Istraživanje u crtežu 2 3 2 2 5
DSL-009.2 Skulptura u materijalu 2
DSL-009.3 Digitalna umjetnost 2
                         Izborni predmet  
DSL-010.1 Metodika likovne umjetnosti i stručna praksa 2 2 1 2 3
DSL-010.2 Pedagogija 2
DSL-010.3 Umjetnost, politika i teorija avangarde 2 2 0 2 3
DSL-010.4 Engleski 2 2 2 2 3
UKUPNO: 15 6 10 30
  Druga  godina – Treći semestar
  Broj časova  
R.br. Šifra predmeta Naziv predmeta P V U ECTS
011. DSL-011 Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 3 4 4 2 12
012. DSL-012 Istorija umjetnosti – savremene tendencije umjetnosti XX i XXI vijeka 3 2 0 3 5
013. DSL-013 Teorija umjetnosti sa estetikom 3 2 0 3 5
014.                       Izborni predmet  
DSL-014.1 Zidno slikarstvo 1 3 2 2 5
DSL-014.2 Osnove savremene skulptorske prakse 1
DSL-014.3 Prošireni prostor slike 1
015.                        Izborni predmet  
DSL-015.1 Konzervacija i restauracija 1 2 1 2 3
DSL-015.2 Novomedijske umjetničke prakse 1
DSL-015.3 Umjetnost u javnom prostoru 1
  UKUPNO: 15 6 8 30
  Druga  godina – Četvrti semestar
  Broj časova  
R.br. Šifra predmeta Naziv predmeta P V U ECTS
016. DSL-016 Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 4 4 4 2 12
017. DSL-017 Istorija umjetnosti – savremene tendencije umjetnosti XX i XXI vijeka 4 2 0 3 4
018. DSL-018 Teorija umjetnosti sa estetikom 4 2 0 3 4
019.                        Izborni predmet  
DSL-019.1 Zidno slikarstvo 2 3 2 2 3
DSL-019.2 Osnove savremene skulptorske prakse 2
DSL-019.3 Prošireni prostor slike 2
020.                        Izborni predmet  
DSL-020.1 Konzervacija i restauracija 2 2 1 2 2
DSL-020.2 Novomedijske umjetničke prakse 2
DSL-020.3 Umjetnost u javnom prostoru 2
021. DSL-021 Završni master rad 0 0 0 5
    15 6 8 30
    Student je dužan kroz semestar sakupiti 30 ECTS , tj. do kraja akademske godine student je dužan sakupiti 60 ECTS, što podrazumijeva položene sve obavezne i onoliko izbornih predmeta koji zajedno s obaveznim ispunjavaju kvotu od sakupljenih 30 ECTS bodova po semestru (odnosno 60 ECTS  po godini). Student u narednu godinu prelazi sa sakupljenim ukupnim brojem od najmanje 45 ECTS bodova.
USLOVI ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM SLIKARSTVO – MASTER STUDIJE –   Uslovi upisa na studije drugog ciklusa propisani su Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske, Statutom Nezavisnog univerziteta Banja Luka i Pravilnikom o upisu na studije drugog ciklusa.   Opšti uslovi upisa:   1)
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Dvije fotografije,
 • Diplomu o završenom prethodnom prvom ciklusu studija (za master studij završenim osnovnim, odnosno studijama prvog ciklusa)
 • Nostrifikaciju diplome za lica koja su prethodno obrazovanje stekla u inostranstvu,
 • Uvjerenje o položenim ispitima, nastavni plan i program studija (za lica koja vrše prepis sa druge visokoškolske ustanove na NUBL),
2)
 • Motivaciono pismo
 • Biografija sa spiskom dosadašnjih izložbi
 • Umjetnički portfolio sa osnovnih studija
 • Mapa reprezentativnih radova
 • Predlog umetničkog projekta
  Upisnu kvotu za upis studenata na studijske programe, za svaku akademsku godinu, određuje organ nadležan za oblast visokog obrazovanja u Vladi Republike Srpske. Stranci se mogu upisati na studijski program Slikarstvo pod istim uslovima kao i državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine ako pruži dokaz o poznavanju jednog jezika konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine,  odnosno o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava.  Odluku o broju upisanih studenata u novoj školskoj godini donosi Upravni odbor Univerziteta.
Share Button