I ciklus Pi

Akademsko zvanje: Diplomirani inženjer poslovne informatike  – 180 ECTS    

I godina – I semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PI-001 Informatika O 3 3 7
PI-002 Kvantitativni metodi u informatici O 3 3 7
PI-003 Programiranje I O 2 2 6
PI-004 Engleski tehnički jezik O 1 2 3
PI-005 Softverski studio I O 2 3 7
UKUPNO 11 13 30
    I godina – II semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PI-006 Poslovna informatika O 3 3 7
PI-007 Poslovna statistika O 3 3 7
PI-008 Osnovi ekonomije O 2 2 6
PI-009 Engleski poslovni jezik O 1 2 3
PI-010 Softverski studio II O 2 3 7
UKUPNO 11 13 30
    II godina – III semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PI-011 Računarske mreže i komunikacije O 3 3 7
PI-012 Web dizajn O 2 2 5
PI-013 Programiranje II O 2 3 6
PI-014 Algoritmi i strukture podataka O 2 2 5
PI-015 Softverski studio III O 2 2 7
UKUPNO 11 13 30
    II godina – IV semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PI-016 Arhitektura računara O 3 2 6
PI-017 Operativni sistemi O 3 3 6
PI-018 IT tehnologije O 2 2 5
PI-019 Sistemi za podršku odlučivanju O 2 2 5
PI-020 Softverski studio IV O 2 3 8
UKUPNO 12 12 30
    III godina – V semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PI-021 Softversko inženjerstvo O 2 2 5
PI-022 Baze podataka O 3 3 6
PI-023 Poslovni informacioni sistemi O 2 2 5
PI-024 Studentska praksa O 4 5
PI-025 Softverski studio V O 2 3 9
UKUPNO 9 14 30
    III godina – VI semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
PI-026 Računarska grafika i dizajn O 3 2 6
PI-027 Projektovanje i razvoj poslovnih aplikacija O 4 3 8
PI-028 IT menadžment O 2 2 4
PI-029 Studentska praksa O 4 5
PI-030 Interakcija računar-čovjek O 3 2 7
UKUPNO 12 13 30
Akademsko zvanje: Diplomirani inženjer računarstva i informatike – 240 ECTS

I godina – I semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
RI-01 Matematika 1 O 3 3 7
RI-02 Osnove IK tehnologija O 2 2 6
RI-03 Strani jezik 1 O 2 2 5
RI-04 Osnove elektrotehnike i elektronike O 3 2 6
RI-05 Arhitektura računara O 3 2 6
UKUPNO 13 11 30
I godina – II semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
RI-06 Menadžment O 3 2 5
RI-07 Matematika 2 O 3 3 7
RI-08 Operativni sistemi O 3 2 7
RI-09 Strani jezik 2 O 2 2 6
RI-10 Psihologija* I 2 2 5
RI-11 Sociologija* I 2 2 5
UKUPNO 13 11 30
Izborni predmet

II godina – III semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
RI-12 Matematika 3 O 3 3 7
RI-13 Strani jezik 3 O 2 2 4
RI-14 Baze podataka O 2 3 7
RI-15 Web dizajn O 2 2 6
RI-16 Strukture podataka i algoritmi O 2 2 6
UKUPNO 11 12 30
II godina – IV semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
RI-17 Uvod u informacione sisteme O 2 2 6
RI-18 Računarske mreže O 3 3 7
RI-19 Principi programiranja O 2 3 6
RI-20 Operaciona istraživanja O 2 2 6
RI-21 Statistika* I 2 2 5
RI-22 Numerička analiza* I 2 2 5
RI-23 Diskretne matematičke strukture* I 2 2 5
UKUPNO 11 12 30
Izborni predmet

III godina – V semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
RI-24 Projektovanje informacionih sistema O 2 3 6
RI-25 Upravlјanje projektima O 2 2 6
RI-26 Modelovanje poslovnih procesa* I 2 3 6
RI-27 Pravne osnove IS* I 2 3 6
RI-29 Programski jezik C* I 2 2 6
RI-30 Vizuelni programski jezik C++ * I 2 2 6
UKUPNO 10 12 30
Izborni predmet

III godina – VI semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
RI-28 Multimedijalni sistemi* I 2 2 6
RI-31 Osnove objektnog modeliranja O 2 3 6
RI-32 Internet ekonomija O 2 2 6
RI-33 Interakcija čovjek i računar* I 2 3 6
RI-34 Napredno Internet programiranje* I 2 3 6
RI-35 Arhitektura Interneta* I 2 3 6
RI-36 Web programiranje* I 2 3 6
UKUPNO 10 14 30
Izborni predmet

IV godina – VII semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
RI-37 Menadžment informacioni sistemi O 2 2 6
RI-38 Zaštita računarskih sistema i podataka O 2 3 6
RI-39 Računarska grafika* I 2 3 6
RI-40 E-obrazovanje* I 2 3 6
RI-42 Mobilno računarstvo* I 2 3 6
RI-43 Internet tehnologije* I 2 3 6
UKUPNO 10 14 30
Izborni predmet

IV godina – VIII semestar
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
RI-41 Elektronsko poslovanje* I 2 3 6
RI-44 Internet marketing O 2 2 6
RI-45 Identifikacioni sistemi* I 2 2 6
RI-46 Napredne JAVA tehnologije* I 2 2 6
RI-47 Elektronsko bankarstvo O 2 2 6
RI-48 Stručna praksa O 4 6
UKUPNO 8 14 30
Izborni predmet 

II ciklus Pi

Akademsko zvanje: Master poslovne informatike  – 300 ECTS  

  I godina – I semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MPI-001 Algoritmi i kompleksnost O 3 3 7
MPI-002 Inteligentni sistemi O 2 2 7
MPI-003 Softversko inženjerstvo O 3 3 8
MPI-004 Softverski studio VI O 2 4 8
UKUPNO 10 12 30
    I godina – II semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MPI-005 Programski jezici O 3 3 7
MPI-006 Apstraktna algebra i logika O 4 4 7
MPI-007 Računarski sistemi O 3 3 8
MPI-008 Softverski studio VII O 2 3 8
UKUPNO 12 13 30
    II godina – III semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MPI-009 Modelovanje, simulacija i optimizacija O 3 3 7
MPI-010 Kvalitet softvera O 3 3 7
MPI-011 Poslovna inteligencija O 3 3 8
MPI-012 Softverski studio VIII O 2 4 8
UKUPNO 11 13 30
    II godina – IV semestar  
Šifra predmeta Predmet Izbornost Predavanja Vježbe ECTS
MPI-013 Metodologija naučnoistraživačkog rada O 4 6 10
MPI-014 Završni master rad O 20
UKUPNO 4 6 30
Share Button