NUBL-Kontakt

STUDENTSKA SLUŽBA

Studentska služba Univerziteta
telefon: +387 51 456 600
fax: +387 51 456 602
email: info@nubl.org
Kordinator za informatiku
Miloš Mihaljica
telefon: +387 51 456 606
email: milosmihaljica91@gmail.com
Studentska služba Univerziteta
Miro Novčić
telefon: +387 51 456 600
email: miro.novcic@nubl.org
Studentska služba Univerziteta
Ljiljana Radulović
telefon: +387 51 456 600
email: ljiljana.radulovic@nubl.org

Kontaktirajte ovdje studentsku službu direktno preko e-mail.

Share Button