DOBRODOŠLI NA e-NASTAVU!
Vaše korisničke podatke za pristup e-nastavi možete preuzeti ili u Studentskoj službi ili da se obratite 

Administratoru – na e-mail: admin@nubl.org

Poruka OBAVEZNO treba da sadrži sljedeće podatke:

  1. Vaše puno ime /ime jednog roditelja/ i prezime,
  2. broj Vašeg indeksa,
  3. broj Vašeg telefona (isti koji je i u upisnim dokumentima),
  4. mjesto Vašeg prebivališta i
  5. Koja ste godina na NUBL-u?

Na Vašu e-mail adresu će, u što kraćem roku, stići povratna informacija sa Vašim korisničkim podacima sa kojim ćete ubuduće pristupati e-nastavi.
Znači u polja “Korisničko ime” i “Lozinka” trebate unijeti dobijene korisničke podatke.
U slučaju da imate bilo kakvih problema prilikom prijave potrebno je da se obratite Administratoru.

Molimo Vas koristite browser Mozilla kako ne biste imali problema prilikom otvaranja pdf dokumenata na e-nastavi.


E-NASTAVA ZA STUDENTE
LOGIN
Share Button