Odbrana master rada Sanjina Buzadžije

Na Pedagoškom fakultetu Nezavisnog univerziteta, dana 20.11.2019. master rad na temu „Projekcija predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj u odnosu na djecu sa teškoćama u razvoju“, uspješno je odbranio kandidat Sanjin Buzadžija pod mentorstvom prof.dr Borke Vukajlović.Svi zainteresovani rad mogu pogledati u Biblioteci Nezavisnog univerziteta Banja Luka, svaki radni dan od 10.00 do 15.00…

Share Button
Continue Reading