Date of birth August 6th, 1961
Place of birth Gorazde, Bosnia and Herzegovina

Education
2011-2014 Graduated with Master’s Degree in Political Science in International Relation and Diplomacy, Independent University, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
1981-1986 Graduated at the Faculty of Economics University in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Work experience
31 March 2016 – present Non-Resident Ambassador to the Ireland
13 August 2015 – present Ambassador to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
2015
Presidency of Bosnia and Herzegovina,
Advisor in the office of the Chairman of the Presidency
2015
Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina, Ambassador-at-Large
2011-2013
Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina,
PIU, Deputy Director for Procurement and Finance

2006-2011
Ambassador to the Republic of Romania
2004-2006
Government of the Republic of Srpska,
Head of Prime Minister Office
2004
Government of the Republic of Srpska,
Ministry of transport and communications, Adviser to the Minister
2001-2002
National Assembly of the Republic of Srpska,
MP and Chairman of the Commission for the International Relation

Languages Srpski (native), English
Marital status Married


Rođen 30,04,1975 g.u Prijedoru

Nastanjen u Prijedoru,

Zaposlen u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Banja Luka.,sektor HMS Prijedor

Zvanje Ekolog

Pored posla,trenutno obavljam funkciju sekretara za uzgoj i zaštitu sitnih zivotinja Udruženja ,,Golub „

Predsjednik Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Republike Srpske


InstitucijaJU Gimnazija  Banja Luka
VrijemeMart 2017. –
ZvanjeProfesor geografije

OBRAZOVANJE:

InstitucijaNezavisni Univerzitet Banja Luka
Vrijeme2008.- 2010.
ZvanjeMagistar ekologije
InstitucijaPrirodno-matematički fakultet, Banja Luka
Vrijeme2002 – 2008.
ZvanjeProfesor geografije

POZNAVANJE STRANIH JEZIKA:

JezikČitanjeDijalogPisanje
Srpski (maternji jezik)555
Engleski544

DODATNI SERTIFIKATI:

PeriodNazivOpisFinalna kvalifikacija/certifikat
02/ 2010–07/ 2010 Razvoj projekata za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte u gradskim toplanama u B&h, Norsk Enerfgy(Developing GHG reduction products in the district heating sectors in B&H) Norveška konsultantska kompanija Norsk EnergiIdentifikacija smanjenja gasova staklene bašte u sektoru daljinskog grijanja.
Fokusiranje na relevantne tehnologije za smanjenje emisija gasova staklene bašte u sistemima daljinskog grijanja, projektnog finansiranja i razvoja projekata mehanizma čistog razvoja (CDM).
Razvoj projektne ideje (PIN) za potencijalne CDM projekte.
Predstavljanje projekata finansijskim institucijaama i stranim potencijalnim kupcima kredita CO2. 
Certifikat
09/2010Škola: stručnjak za upravljanje otpadom CETEOR SarajevoStepen 1 : Opšti pristup upravljanja otpadom; jačanje kapaciteta za upravljanje otpadom u proizvodnim organizacijama i aspekti izdavanja ekološke dozvole; legislativa i praksa upravljanja otpadom u EU; problematika izbora lokacije (regionalne) sanitarne deponije; strategija upravljanja otpadom; kategorije otpada; ISO 9001 i 14001; uloga i značaj Fonda za zaštitu okoline; obilazak kompanije za tretman otpada; ekonomski aspekti otpada; prevencija nastajanja otpada; izrada plana o upravljanju otpadom.Stepen 2: upravljanje otpadom u cilju povećanja ekonomičnosti poslovanja; čistija proizvodnja; uticaj nesanitarnog deponovanja na okolinu i zdravlje; upravljanje otpadom u teškoj industriji; ambalažni otpad; metode tretmana otpada; skladišta i opasne materije; proizvodnja energije iz komunalnog otpada; upravljanje električnim i elektronskim otpadom. Stručnjak za upravljanje otpadom –  Certifikat

RELEVANTNA ISKUSTVA NA PROJEKTIMA

DatumLokacijaFirmaPozicijaOpis
2010-2013BiHGFA/IntegrationVolonterProjekat: Energy efficiency consultancy Bosnia and Herzegovina (izrada Održivih Energetskih Akcionih Planova SEAP-a u šest opština)Finansira: GIZOpis posla:Pomoć pri prikupljanju podataka o potrošnji energije za sektore zgradarstvo, javna rasvjeta, saobraćaj, toplifikacija, elektifikacija, šumarstvo i poljoprivreda za opštinePomoć pri računanju emisije CO2 za navedene sektoreUčestvovanje na edukativnim radionicama i organizacionim sastancima u cilju pripreme SEAP dokumenata 
2010RS/BiHLIRVolonterProjekat: Proizvodnja biogasa na peradarskoj farmi – izrada studijeFinansira: Ministarstvo nauke i tehnologije RSOpis posla:Pomoć pri prikupljanju podataka potrebnih za izradu studije za proizvodnju biogasaPomoć u analizama i proračunima potrebnim za izradu studije
2009RS/BiHLIRStručni saradnikProjekat: Zaštita voda kroz smanjenje emisije zagađivača iz prehrambene i poljoprivredne industrijeFinansira: EKO fond RSOpis posla:Učestvovanje u identifikaciji farmi, klaonica, mesnih i poljoprivrednih industrijaIzrada baze podataka prikupljenih obilascima i intervjuisanjem odgovornog osoblja.Priprema i prezentacija dva treninga o zaštita voda kroz smanjenje emisije zagađivača iz prehrambene i poljoprivredne industrijeIzrada brošure i pamfleta sa osnovnim informacijama za generatore zagađenja voda
2008-2009RS/BiHLIRVolonterProjekat: Uspostavljanje kvalitetnog sistema za razdvajanje reciklažnog otpada u Banja LuciFinansira: SIDA Švedska kroz REC BiH, Regionalni Ekološki Centar BiHOpis posla:Pomoć u organizaciji treninga i okruglih stolova vezanim za upravljanje komunalnim otpadomPomoć u javnoj kampanji organizovanoj za jačanje javne svijesti na temu upravljanja komunalnim otpadom

PROFESIONALNA ZNANJA:

 • Iskustvo i ekspertiza u proračunima GHG emisija u različitim sektorima (industrija, zgradarstvo, saobraćaj, otpad)
 • Iskustvo u CDM projektima
 • Znanje i iskustvo u upravljanju čvrstim otpadom 
 • Znanje o stanju životne sredine i prioritetima vezanim za poboljšanje
 • Pisanje projekata iz oblasti zaštite životne sredine za lokalne i internacionalne donere/finansijere

OSTALA  ZNANJA/KARAKTERISTIKE:

 • Poznavanje rada na kompjuteru:  Windows (MS Excel, MS Word, MS Power Point, Internet…)
 • Vozačka dozvola ‘’B’’ kategorija – 1999.
 • Dobar prezentator
 • Visoke komunikacione sposobnosti
 • Veoma dobar organizator i koordinator uz spremnost na saradnju i timski rad

Datum rođenja: 16.03.1979.

Adresa: Lazarička 31, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Telefon: ++387 65 837 956

E-mail: nikicaprskalo@gmail.com

Obrazovanje:

 • Magistar ekologije (300 ECTS) (2013. god.)
 • Diplomirani  inžinjer elektrotehnike (bacc. ing. el.  – 180 ECTS) (2003. god.)

Profesionalno iskustvo

 • Zanatska zadruga “RADIŠA”

  Pozicija: Zamjenik direktora

  Opis poslova:

  – Vodstvo i koordinacija poslova
  – Organizacija proizvodnje
  – Nadzor rada zaposlenih
  – Iskustvo u administrativnim poslovima
  – Rad na terenu
  – Kontakti i saradnja s drugim kompanijama

  (Period: 2003. – 2009.)
 • Zemljoradnička zadruga “LIVAČ” i Caritas Banja Luka

  Pozicija: Organizacija i upravljanje proizvodnim procesima

  Opis poslova:

  – planiranje, nabavka, održavanje i kontrola dijela poslova koji se odnose na energetiku i energetsku efikasnost
  – aktivno učešće u planiranju, projektovanju i izvođenju radova na izgradnji biogas postrojenja za proizvodnju električne energije iz biogasa, izgrađenog u sklopu zadruge
  – više puta studijski boravio u Njemačkoj na obukama iz oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije
  – aktivno učešće u nadzoru rada i rješavanju tehničkih problema u radu biogas postrojenja
  – aktivno učešće u ishođenju potrebnih dozvola za izgradnju, priključenje biogas postrojenja na elektroenergetsku mrežu i dobijanje statusa povlaštenog proizvođača el. energije
  – organizacija proizvodnje
  – rad na terenu
  – aktivno učešće u certifikaciji i implementaciji ISO9001 i HACCP sistema
  – aktivno učešće i konstantno usavršavanje u inostranstvu (Austrija – kompanija HERZ) u  oblasti kontrole rada, nadzora ispravnosti i održavanja upravljačke automatike na kotlovima na drvnu sječku (instalirana snaga 1MW)
  – od 01.01.2017. godine koordinator projekta  „Smanjivanje rizika od prirodnih nepogoda – DRR    2017/2018”

  (Period: 2009. – )
 • NVO „Organizacija za istraživanje, ruralni razvoj i prirodnu okolinu – ERRDO”

  Pozicija: Predsjednik skupštine udruženja

  Učešće na pripremi i implementaciji projekata:– Proizvodnja električne i toplotne energije iz stajnjaka (2009. godine).  Projekat sufinansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske
  – Pružanje stručnih usluga poljoprivrednicima s ciljem održivosti njihove poljoprivredne proizvodnje (2012. godina).  Projekat sufinansiran od strane Vlade Republike Srpske
  – Edukacija poljoprivrednika o suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji (2011. – 2012.). Projekat sufinansiran od strane Vlade Republike Hrvatske
  – Support  to vulnerable women groups through the cattle breeding in the region of Bosanski Petrovac (2011. godina). Projekat sufinansiran od strane CARITAS Italiana
  – Partneri na projektu:  Jačanje kapaciteta civilnog društva (2013.- 2014.).  Projekat finansiran iz fonda EU
  – Redukcija zagađenja boljim upravljanjem stajskim gnojem (2013. – 2014.). Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III  (Opština Srbac)  
  – Građani za Europu. U projektu sudjelovao kao tematski stručnjak u sektoru Energija i okoliš
  – Održavanje teoretskih i praktičnih (pokaznih) predavanja o energatskim, ekonomskim, tehnološkim i zakonodavnim aspektima proizvodnje električne energije od poljoprivrednog biogasa(Period: 2008. – )

Datum rođenja:19.08.1959. god ,Strigova Kostajnica
Državljanstvo:RS/BiH,
Obrazovanje:
Završio sam Tehnološki fakultet ,hemijsko oplemenjivanje tekstila na Zagrebačkom sveučilištu 1974-1979 god.Završio takođe 2007 god BLC Banja Luka i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste,pošto sam radio u privredi i javnoj upravi.
Na Nezavisnom Univerzitetu u BL,upisao sam master –II stepen Ekonomskopg fakulteta smjer menađžer 2015 god.Naziv završnog specijalističkog rada je „Provođenje promjena u javnim institucijama“.
Prvo zaposlenje,bilo je Kombinat „Sana“ Novi Grad, i to nakon pripravničkog staža ,šef tehničke operative –pogon hemijska dorada. U Sani sam radio od početka 1979 -1981 god,kada sam u nakon političkog rasporeda upućen u opštinsku upravu i to od 1981-do današnjeg dana tj 2017godine.
Imam cca 37 god radnog staža,od čega u upravi 32 god ,a ostalo u privredi.U privredi uz rad u Kombinatu „Sana“ Novi Grad,bio sam direktor DP „Una“ fabrika obuće Kostajnica cca 4 godine (1997-2000 god. ),prije privatizacije,kada sam se vratio ponovo u opštinsku upravu.U upravi sam radio na poslovima samostalnog stručnog saradnika ,šefa odsjeka,šefa službe, sekretara Skupštine,te sada Savjetnika Načelnika. Uglavnom najviše u upravi sam radio poslove urbanizma i građenja infrastrukture tj razvojnu komponentu u lokalnoj zajednici.
Nakon 1996 god završio sam mnoge seminare i edukacije koje je provodila EU ,USAID,KFW i UNHCER,koji su imali teme privatizacije društvenog kapitala,razvoj i aktivnosti NVO ,izrada biznis planova i razvojnih projekata u oblasti zaštite čovjekove okoline,infrastrukture ,posebno pitanja vodosnadbijevanja i odvodnje otpadnih voda.Preko dvadeset godina radim kao rukovodilac u upravi.
U cijelom tom periodu uglavnom sam uspiješno ocjenjivan ,smiren u poslu i uspijevao uspostaviti saradnju sa saradnicima.
Vojsku sam odslužio 1980 god,i imam dvoje djece.Uspiješno se služim sa informatičkom tehnikom u nekoliko programa.Pasivno se služim engleskim i francuskim jezikom.


Rođena 24.08.1959. u Sisku, RH.

– Pedagošku akademiju, smjer predškolski odgoj u Petrinji, RH završila 1982.

  stekla zvanje Odgajatelj predškolske djece

– Diplomirala na Pedagoškom fakultetu NUBL smjer predškolsko vaspitanje 2014. 

  stekla zvanje Diplomirani vaspitač predškolske djece

– Diplomirala na master studiju predškolskog vaspitanja Pedagoškog fakulteta NUBL 2016.

  stekla zvanje Master predškolskog vaspitanja


Александар Рељић рођен је у Дрвару 17.09.1978. године. Основну Школу завршио је у Босанском Грахову 1993. године. Богословију Светог Арсенија Сремца у Сремским Карловцима завршио је 1998. године  а, 2014. године диполомирао је на Независном универзитету у Бања Луци, Педагошки факултет, и одбранио дипломски рад на тему: “Утицај духовне културе на правилан развој младе личности“. На истом факултету је мастерирао 2017. године,  и одбранио мастер рад на тему: „Изучавање и анализирање демонстративне методе у математици“. По занимању је свештеник Српске Православне Цркве. Живи и ради у Брчком. У својој досадашњој каријери, награђиван је и одликован највишим црквеним и свештеним одликовањима за допринос Цркви. На свештеничкој служби био је пробитно у свом родном Босанском Грахову, од 2005-2014. године, када је по потреби службе 2014. године, премјештен у Епархију зворничко-тузланску, у град Брчко. Поред редовних дужности пароха граховског и вјероучитеља у основној школи „Грахово“ у Епархији бихаћко-петровачког, обављао је и дужност Архијерејског намјесника граховско-дрварског, дужност диригента Епархијског свештеничког хора „Свети Роман Мелод“, дужност једног од уредника епархијског часописа „Епархијски благовијесник“ у којем је објавио неколико чланака. Био је Предсједник Епархијског Одбора за вјерску наставу у Федерацији Босне и Херцеговине те Предсједник испитне комисије Епархије бихаћко-петровачке за пријем ученика у богословске школе. Члан је комисије Катихетског одбора Републике Српске за израду Наставног плана и програма Православне вјронауке у основним школама у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине. Учесник је пројеката „Упознајмо једни друге“ и „ Трагом вјере и мира“, које су организовале владине и невладине организације о изградњи мира и саживота у Федерацији Босне и Херцеговине и Републици Српској. У Епархији зворничко-тузланској именован је за члана Епархијске комисије за израду наставног плана и програма Српске православне гимназије у Епархији зворничко-тузланској. Поред парохијских дужности, 2016. године основао је и први „Пастирско-духовни савјетодавни центар у БиХ“ чије је и директор. Од 2016. године, предсједник је Хора свештеника Епархије зворничко-тузланске.


БИОГРАФИЈА

 • 11.2017. – одбранила мастер рад на тему Морални лик епског јунака Бановић Страхиње.
 • – радила као васпитач у ОШ „Дрвар“, у оквиру реализације УНИЦЕФ-овог пројекта предшколског образовања.
 • У јулу, 2015. – похађала семинар у оквиру пројекта „Унапређење припреме дјеце за школу у Херцегбосанској жупанији“, који је имплементирала ИН фондација – фондација за унапређење социјалне укључености дјеце и младих у БиХ.
 • 07. 2014. – дипломирала на Педагошком факултету, смјер Разредна настава.
 • 05. 2012. – положила стручни испит за Заступника у осигурању, у свим врстама животних и неживотних осигурања.
 • мај, Јахорина – похађала стручни семинар из области животног осигурања, у организацији агенције Елита прва, Меркур осигурање БиХ.
 • 09.2002.-15.10.2002. – радила као преводилац са супервизором ОСЦЕ-а, за подручје шест крајишких општина, са сједиштем у Дрвару.
 • – радила као преводилац на општинским изборима, Прњавор, РС.
 • – радила као преводилац, на првим послијератним изборима у БиХ, Прњавор, РС.
 • – волонтирала у ЈП “Центар за информисање, Дрвар, на пословима и задацима новинар-спикер. Била уредник и водитељ Омладинског програма, радио Дрвара.
 • -1993. – студирала право на Правном факултету у Бања Луци.
 • – СШЦ „Марија Бурсаћ“ Дрвар, завршила средњу школу, математичко-физичко-рачунарско-програмерску – смјер програмер.

Хоби- читање и писање пјесама. 2000.г. пјесме објављене у књизи Љубавна поезија песника Републике Српске, (Нова Европа-Екос, Београд, 2000)

РЕЗИМЕ

Рођена 21.05.1974.године у Дрвару.

Основну и средњу школу завршила  одличним успјехом.

Удата, мајка двије кћерке, Милица (1996) и Јелена (2000).


Маријана Рељић рођена је 03.12. 1978. године у Задру. Основну школу завршила је у Р. Хрватској, у Исламу Грчком 1993. године, а средњу Трговачку школу у Гроцкој 1997. године. Завршила је Пословну школу „Мегатренд“  у  Београду 2004. године, смјер Пословна економија. Педагошки факултет на Независном универзитету у Бања Луци завршила је 2014. године, одбранивши дипломски рад на тему: „Улога слободног времена у правилном васпитању дјеце“. На истом факултету је и мастерирала 2017. године, одбранивши мастер рад на тему:“Упоређивање, рангирање и класификација проблемских задатака у настави математике“. Завршила је следеће курсеве:курс енглеског језика на Народном универзитету „Божидар Аџија“ у Београду, 1999. године; На истом Народном универзитету, завршила је 1999. године и курс књиговодства и у Школи рачунара „АБ СОФТ“ курсеве: Windows, Word, Exel. Тренутно живи и ради у Брчком.


Datum i mjesto rođenja: 09.05.1987. godine, Jajce.

Adresa: Save Mandića 123. Gradiška

Telefon: 065/742-159

E-mail: baskalogoran@gmail.com

Obrazovanje:

 • Master ekolog, model – zaštita prirode i održivi razvoj, Prirodno matematicki fakultet (PMF), departmar za biologiju i ekologiju, Novi Sad
 • Diplomirani ekolog (240 ECTS), Fakultet za ekologiju, Nezavisni univerzitet Banja Luka
 • Ugostiteljki tehničar, Srednja stručna i tehnička škola, Gradiška

Relevantno iskustvo:

 • Pomagao u porodičnoj firmi koja se bavi trgovinom neprehrambene robe na malo;
 • Volonterski rad, učestovao u “Let’s do it Banja Luka” kao edukator po srednjim školama, u trajanju od 15 dana, 2012. godine.
 • Radio kao popisivač stanovništva 2013. godine, na području opštine Gradiška, u trajanjo od 15 dana.
 • Radno iskusvo u struci stekao sam u KP „Vodovod“ ad. Gradiška, gdje sam i odradio pripravnički staž (kao volonter) u trajanju od godinu dana u periodu od 03.03. 2014 do 03.03.2015 godine.

Ostala znanja i sposobnosti

 • Poznavanje rada na računaru: rad u svim programima Office paketa, internet u svakodnevnoj upotrebi;
 • Poznavanje engleskog jezika (govor-dobro, pisanje-dobro);
 • Posjedujem vozačku dozvolu B kategorije, aktivan vozač;
 • Aktivan član košakaškog kuba „OKK Kozara“, Gradiška;
 • Član sam Komisije za prostorno uređenje Skupštine opštine Gradiška.

Dodatne informacije

 • Lična interesovanja: Sportovi (fudbal, košarka, odbojka, vožnja biciklom, šah), hortikultura, muzika, istorija, geografija i putovanja, upoznavanje novih sredina, svakodnevno praćenje svetskih ekonomsko-političkih tokova, čitanje knjiga i stručne literature.

Lične osobine

Upornost, Komunikativnost, Odlučnost, Spremnost na timski rad


Datum i mjesto rođenja: 02.01.1960. godine, Doboj (Otac Radojčić Todor i majka Radojčić rođ. Stanković Anđa)


Adresa: Kralja Dragutina 52/4 74000 Doboj,

Telefon: 053 200 430

066 288 897

E-mail: novakdobojgmail.com

Nacionalnost: srpska

Obrazovanje:

Doktor političkih nauka; Doktorsku tezu odbranio 2017. godine na  Fakultetu za političke nauke, Nezavisni univerzitet Banjaluka

Postdiplomski studij: pravno-političke nauke na Univerzitetu u Banjoj Luci, Pravni fakultet, magistar pravno-političkih nauka. Odbranio magistarsku tezu 1994. godine, pod nazivom „Karakteristike i perspektive savremene komune“.

Fakultet: Fakultet političkih nauka, Univerzitet Sarajevo, 1983. godine odsjek politikologija, diplomirani politikolog,

Srednja škola: Gimnazija u Doboju, 1979. godine,

Karijera

 • Gimnazija Doboj, profesor
  Pozicija: profesor
  Period: 1983-1984.
 • Opštinska konferencija SSRN BiH, Doboj
  Pozicija: stručni politički radnik i sekretar
  Period: 1985-1992.
 • Fabrika namještaja Razvitak Doboj
  Pozicija: direktor
  Period: 1992.
 • Modna konfekcija Modeks Doboj
  Pozicija: direktor
  Period: 1994-1998.
 • Opština Doboj
  Pozicija: samostalni stručni saradnik za međunarodne organizacije
  Period: 1998-2004.
 • Opština Doboj
  Pozicija: Odjeljenje za stambeno-komunalne djelatnosti, načelnik
  Period: 1998-2004.
 • Opština Doboj
  Pozicija: Centar za kulturu, direktor
  Period: 2012-2015.

Posebna interesovanja

 • Informisanje i marketing
 • Kultura i obrazovanje
 • Rukovođenje javnim preduzećima
 • Stručni saradnik u opštinskim institucijama

Vještine i znanje

 • Maternji jezik: srpski
 • Drugi jezici: ruski i engleski
 • Konverzacija: vrlo dobar
 • Pisanje:  vrlo dobar
 • Vozačka dozvola: B kategorija
 • Poznavanje računara: Windows, Microsooft Office (Word, Exsel, Pover point).

Dugogodišnjim iskustvom rada u sistemu državnih institucija (službe izvršenih poslova; organi lokalne uprave) i direktor više radnih organizacija i profesor u gimnaziji, kandidat je stekao značajno iskustvo i praksu kojesam koristio u razvijanju doktorske teze.

Objavljeni radovi kandidata

 • Karakteristike perspektive savremene lokalne uprave, Značenja broj. 60 Doboj, 2007, UDK 352.07;
 • Provođenje lokalnih izbora, Značenja Doboj, 2007, UDK 342.843.324;
 • Poslovna zona Rudanka, tekst je prihvaćen u redakciji i čeka na objavu;
 • Položaj predstavničkog tijela u ustavnom sistemu Republike Srpske, tekst prihvaćen u redakciji i čeka na objavu.
 • Presjek socio-ekonomskog stanja grada Doboja (koautorstvo, rad čeka objavu)

Datum rođenja: 1. avgust 1979.
Adresa: Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 175A, Banja Luka
Telefon: +387 65 821 293
E-mail: savod@teol.net

Obrazovanje:

Master političkih nauka, Nezavisni univerzitet Banja Luka, (2011. – 2016.)
Smjer Međunarodni odnosi i diplomatija.
Master rad: »Implikacije spoljne i bezbijednosne politike EU na Zapadni balkan«

Kurs za instruktore za mirovne misije, Viškov, Češka (sep. 2015. – okt. 2015.)

Kurs podrške mirovnim misijama, PSOTC, Sarajevo (jul 2011. – dec. 2011.)

Diplomirani oficir, Vojna akademija Vojske Jugoslavije, Beograd, Srbija (1998. – 2002.)
Smjer Vazdušnog osmatranja i javljanja RViPVO

Vojna Gimnazija, Beograd, Srbija (1994. – 1998.)
Vazduhoplovni smjer

Radno iskustvo:

Vojska Republike Srpske, Banja Luka (2002.-2007.)
Radno mesto: Radarski položaj Kozara (komandir odijeljenja i vođa smjene)
– održavanje i opsluživanje radarskog sistema
– rukovođenje i komandovanje personalom

Oružane snage BiH, Banja Luka (2007.- )
Radno mesto: Oficir za obuku I planiranje u komandi bataljona
– Planiranje i provođenje obuke
– Civilno – vojna saradnja
– Odnosi sa javnošću
– Upravljanje sistemom naučenih lekcija

Učešće u Trening misiji Evopske unije u Centralno-Afričkoj Republici (jul 2017. – januar 2018.)
– Logistički poslovi na snabdijevanju misije
– Inspekcije i kontrole organa misije
– Savjetovanje Ministarstva odbrane CAR iz domena logističkih poslova.

Poznavanje jezika

 • Engleski (pisanje-odlično, čitanje-odlično, govor-odličan) (od 2009.)
 • Nemački (početno snanje)
 • Francuski (početno znanje)

Rad sa računarom

 • MS Office, Power Point

Ime i prezime: Bojan Vučenović

Adresa: Save Kovačevića br. 9, Prijedor

Mjesto prebivališta: Prijedor

Broj telefona: 065/780-260

E-mail adresa: bojan1vucenovic@gmail.com

OBRAZOVANJE: Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor; veterinarski tehničar, 2007. Nezavisni univerzitet Banja Luka, fakultet za ekologiju, diplomirani ekolog, 2014.

RADNO ISKUSTVO: Volonterski rad, aktivni poslovi u ličnom domaćinstvu, odnosno poljoprivredi. Završen pripravnički staž u DOO „Rudarski institut Prijedor“ na poziciji stručnog saradnika za ekologiju u periodu od 02. 11. 2015. do 02. 11. 2016. i položen pripravnički ispit 11. 11. 2016. Trenutno zaposlen u navedenom preduzeću, na, takođe, navedenoj poziciji, ali na određeno vrijeme.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE: Rad na računaru, poznavanje engleskog jezika i položen vozački ispit („B“ kategorija, aktivan vozač).

OSOBINE LIČNOSTI: Odlučan, uporan, komunikativan, relativno skroman, uvijek spreman, kako za samostalan, tako i za timski rad i završavanje poslova u što kraćem mogućem roku.


Mirko Balaban je diplomirao 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Nezavisnog univerziteta u Banja Luka. Magistrirao je 2014. godine na Ekonomskom fakultetu Nezavisnog univerziteta na temu Kreiranje strategije razvoja i njen značaj za osiguravajuće kompanije kao institucionalne investitore. U osiguranju je zaposlen poslednjih 5 godina, radio je u Uniqa osiguranju do 2013. godine, kada prelazi u Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd, gde ostvaruje veoma dobre rezultate na mestu direktora ekspoziture.

Njegove glavne oblasti rada i poslovanja vezane su za osiguranje, posebno neživotne vrste osiguranja, kao i prodajne veštine i menadžment. U okviru neživotnih vrsta osiguranja bavio se strateškim planiranjem prodaje, kao i analizom tržišta osiguranja, a u cilju unapređenja prodaje.

Menadžer je sa bogatim iskustvom. Iza sebe ima više od 10 obuka, na temu Osnove osiguranje, procene rizika i upravljanje rizicima u osiguranju, kao i  i analize i razvoja prodajnihveština i modela.


Аdresa:Koste Jarića 14 b78000 Banja LukaBosna i Hercegovina    
Emailzeljoaleksic@gmail.comTelefon: Mobilni  +387 65 526 844 
Mjesto rođenja: Banjaluka, BiHVozačka dozvola: A,B,CDatum rođenja: 13/07/1964  
OBRAZOVANJE
Juli 2014Magistar ekologijeMaster studije; Tema magistarskog  rada  – Analiza tehnologija tretmana infektivnog medicinskog otpada prema sat metodologiji na primjeru diskrepancije zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj“Nezavisni univerzitet Banja Luka; Fakultet za ekologiju
2008 -2011Diplomirani inženjer ekologije (180 ECTS)Osnovne studije; Tema diplomskog rada  – Upravljanje medicinskim otpadom u Kliničkom centru  Banja Luka“  Nezavisni univerzitet Banja Luka; Ekološki Fakultet
1979 -1983Medicinski tehničar; Srednja medicinska škola
RADNO ISKUSTVO
Od novembra 2014 Nacionalni  koordinator radne grupe za upravljanje medicinskim otpadom u Republici Srpskoj – Ministarstvo za zaštitu zdravlja i socijalne zaštite RS
Od oktobra 2013Spoljni saradnik Ministarstva za zaštitu zdravlja i socijalne zaštite RS (edukator za kurs Upravljanje medicinskim otpadom u zdravstvenim ustanovama)
Od aprila 2012Odgovorno lice za upravljanje medicinskim otpadom i stručni saradnik za medicinska pitanja iz oblasti ekologije – Klinički centar Banja Luka
1986 -2008Medicinski tehničar na odjelima infektivne klinike, hirurgije I psihijatrije; Kliničko bolnički centar Banja Luka
2008 – 2011Koordinator poslovanja; d.o.o.“Ekofutura“
2009 – 2011Volonter na poslovima projektnog menadžmenta, statističke obrade podataka i popularizacije naučno-istraživačkog rada; Ekološki fakultet, NUBL
POZNAVANJEMS Office, Internet
STRANI JEZICIEngleski (početni stepen)
CERTIFIKATITehničar za upravljanja medicinskim otpadom (2012); COWI i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije; Beograd
Menadžer za upravljanja medicinskim otpadom (2012); COWI i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije; Beograd
Predavač na stručnom skupu „Ekologija, zdravlje, rad i sport (2012); Komora doktora medicine Republike Srpske, Banja Luka
Certifikat za bezbjedno rukovanje automatskim parnim sterilizatorom za tretman infektivnog otpada (2012); EU i PTM Šabac
Postavljanje i održavanje upravljanja medicinskim otpadom u zdravstvenim ustanovama (2013); Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Novi Sad
Uvjerenje o položenom ispitu iz provjere znanja o hemikalijama (2012); Institut zaštite ekologije i informatike, Banja Luka
Položen stručni ispit za stručnog saradnika za medicinska pitanja iz oblasti ekologije (2013)
Ocjenjivač za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju domova zdravlja i bolnica – ASKVA (2014, Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS)
Stručnjak za upravljanje otpadom  – Centar za ekonomski, tehnološki i okolišni razvoj, CETEOR, Sarajevo

BIBLIOGRAFIJA KANDIDATA SA PUNIM REFERENCAMA  GRUPISANIM PREMA KRITERIJUMU NAUČNOG RADA

Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini (R54)

 1. Pavlović, S., Aleksić, Ž(2012) :“Upravljanje medicinskim otpadom u Kliničkom centru Banja Luka“. V međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje i sport“. Zbornk radova: 210-215. Udruženja „Zdravlje za sve“. Banja Luka ISBN 987-99955-789-3-6
 2. Aleksić, Ž., Pavlović, S. (2012):“Azbest i njegova štetnost po zdravlje“. V međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje i sport“. Zbornik radova: 135-139. Udruženja „Zdravlje za sve“. Banja Luka ISBN 987-99955-789-3-6
 3. Pavlović, S., Aleksić, Ž(2013): “Upravljanje otpadom banjalučke regije“. VII naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”. Zbornk radova: . Asocijacija prostornih planera Srbije. Palić ISBN
 4. Pavlović, S., Aleksić, Ž(2013) :“Upravljanje medicinskim otpadom u Opštoj bolnici Sveti apostol Luka Doboj“. VI međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje i sport“. Zbornk radova: 194-200. Udruženja „Zdravlje za sve“. Banja Luka ISBN 987-99955-789-3-6
 5. Pavlović, S., Aleksić, Ž(2013) :“Analiza tehnologija tretmana infektivnog medicinskog otpada prema sat metodologiji“. VI međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje i sport“. Zbornk radova: 200-206. Udruženja „Zdravlje za sve“. Banja Luka ISBN 987-99955-789-3-6
 6. Pavlović, S., Aleksić, Ž(2013) :“Analiza postojećeg programa upravljanja medicinskim otpadom u KC Banja Luka“. Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Zaštita životne sredine između nauke i prakse – stanje i perspektive“. Zbornik radova: 117-127. Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka ISBN 978-99938-846-6-8
 7. Pavlović, S., Aleksić, Ž. (2014) :“Upravljanje medicinskim otpadom u Republici Srpskoj“. I simpozij sa međunarodnim učešćem „Stanje i perspektive farmaceutskog i medicinskog otpada“. Zbornik radova: 95-101.Privredna komora Srbije i Centar za zaštitu životne sredine, Palić ISBN 978-86-80809-90-8
 8. Pavlović, S., Aleksić, Ž. (2015) :“ Analiza odabira tehnologija za infektivni medicinski otpad u Republici Srpskoj“. XIII. Međunarodni simpozij gospodarenje otpadom Zagreb 2014. Zbornik radova: 15-22. Hrvatska udruga za gospodarenjem otpadom, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb ISBN ISBN 9789538066009

Zdravko Todorović na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka,  odbranio je doktorsku tezu na Fakultetu za političke nauke.

Zdravko Todorović rođen je 1962. godine u mjestu Ošve, opština Maglaj, od oca Riste Todorovića i majke Mare Todorović, rođ. Božić. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Maglaju, a Fakultet političkih nauka – Odsjek žurnalistika u Sarajevu 1987. godine. Odbranio je magistarsku tezu na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 24. 4. 2009. godine pod nazivom „Geopolitičke promjene na Balkanu poslije hladnog rata.“ Na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka, Banja Luka, odbranio je doktorsku tezu pod nazivom „Geopolitičke perspektive integracija Zapadnog Balkana s posebnim osvrtom na  Bosnu i Hercegovinu“ 2017. godine.  

Objavio je više radova iz oblasti političkih nauka i učestvovao na više naučnih skupova  u zemlji. Njegovi važniji objavljeni radovi su: Bosna i Hercegovina u geopolitičkim promjenama na Balkanu poslije hladnog rata, Implementacija Dejtonskog sporazuma – dosadašnja praksa i perspektive, Geopolitičke promjene na Balkanu poslije hladnog rata i „srpski etnički prostor“ i Rađanje Republike Srpske: mirovni planovi za Bosnu i Hercegovinu1992 – 1995. 

Od 1992. godine je učesnik rata kao pripadnik Vojske Republike Srpske i radne obaveze u organima lokalne uprave i informisanja. Posjeduje dugogodišnje radno iskustvo u organima lokalne uprave, sredstvima informisanja, na pozicijama novinara, glavnog urednika i direktora novinsko-izdavačkog preduzeća „Glas komuna“, šefa Službe za informisanje i obrazovanje u Željeznicama Republike Srpske. Trenutno obavlja posao novinara u Službi za informisanje Željeznica Republike Srpske. Obavljao je niz funkcija kao član upravnih, nadzornih i školskih odbora  lokalnog i regionalnog nivoa. Služi se engleskim, njemačkim i ruskim jezikom. Oženjen je i otac dvoje djece.


LIČNE INFORMACIJE

Slađana Dujaković

12.11.1992

Brezičani bb, Čelinac
+38766460597
sladjana.dujakovic12@gmail.com

RADNO ISKUSTVO

Trgovac
2015-2018
“Market AS” Banja Luka
Iskustvo u čuvanju djec


OBRAZOVANjE I OBUKE


2007–2011
Srednja škola” Čelinac”, smjer: Poslovno-pravni tehničar
2015–2018
Nezavisni univerzitet Banja Luka, Pedagoški fakultet –
Profesor razredne nastave, diplomirala 13.10.2018


LIČNE VJEŠTINE


Maternji jezik/ci Srpski
Strani jezik/ci Engleski, nivo B1
– dobre govorne vještine stečene tokom studiranja i rada
– učešće u van nastavnim aktivnostima
– inovativna, radna i prilagodljiva različitim okolnostima
– brzo i sa predanošću spremna da prihvatim nove vještine
Digitalne kompetencije

– dobro vladanje Office paketom
Ostale vještine
– Osnovne akademske vještine
– Dobre komunikacione vještine (slušanje i govor)
-Rješavanje problema-nalaženje novih rješenja u problemu
– Postavljanje ciljeva i određivanje prioriteta


Ime i prezime: Bojana Vesić

Mjesto prebivališta: Banja Luka

Broj telefona: 065/480-805

E-mail adresa: vesic187@gmail.com

OBRAZOVANJE: Mješovita srednja škola, Kozarska Dubica; struka- Turizam i ugostiteljstvo; Turistički tehničar, 2009; Nezavisni univerzitet Banja Luka, pedagoški fakultet, diplomirani profesor razredne nastave, 2018.

RADNO ISKUSTVO: Volonterski rad, trenutno nezaposlena.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE: Rad na računaru, poznavanje engleskog jezika i pasivno poznavanje njemačkog jezika.

OSOBINE LIČNOSTI: Komunikativna, odlučna, snalažljiva, spremna na samostalan,  timski kao i grupni rad.


SAŠA KECMAN


RUKOVOĐENJE/ BEZBЈEDNOST / OBUKA/ ANALITIKA


Preko 15 godina iskustva u rukovođenju sa dokazanim uspjehom u postizanju zadatih ciljeva i zadataka u konfliktnim zemljama Bliskog istoka. Posjedujem odlične komunikacijske i prezentacijske vještine u usmenoj i pismenoj formi, postižem vrhunske rezultate u najkraćem mogućem roku. Imam karijeru sa velikim iskustvom u planiranju, obučavanju zaposlenih i analizi terenskih podataka u svrhu upravljanja ljudstvom i projektima. Visok nivo stručnog znanja u oblastima borbe protiv terorizma i migracija.

PROFESIONALNO ISKUSTVO


BOSNA I HERCEGOVINA
Savjetnik Ministra sigurnosti BiH, Sarajevo (2020 – trenutno)
Savjetuje ministra sigurnosti u planiranju i sprovođenju politike u oblasti imigracije u BiH, vrši poslove koji se odnose na prijedloge prednacrta i nacrta zakona i podzakonskih akata iz ove oblasti. Vrši terensku analizu i izvještavanje kao i druge poslove i zadatke koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost ministra sigurnosti. Prati stanje imigracija i priliva novih migranata te izrađuje analitičke, informativne i druge materijale i predlaže mjere za pobolјšanje i unapređenje stanja; Prati primjenu međunarodnih konvencija i prava; Sarađuje sa nadležnim ministarstvima drugih država; Obezbjeđuje potrebne podatke i informacija i podnosi izvještaj ministru; Sarađuje sa entitetskim ministarstvima, javnim korporacijama, drugim institucijama; Prati i realizira aktivnosti saradnje sa Evropskom unijom; Učestvuje u izradi novih zakonskih rješenja po pitanjima borbe protiv terorizma; Izrada strategijskih i akcionih planova; Koordinacija aktivnosti i saradnja sa agencijama u sastavu Ministarstva sigurnosti, kao i drugim relevantnim institucijama BiH na polju borbe protiv terorizma i migracija; Vrši saradnju sa međunarodnim organizacijama.


IRAK
Instruktor za antiterorističku i specijalističku obuku (2017 – 2020)
Razvoj i implementiranje programa antiterorističke obuke svih zaposlenih u kompaniji u skladu sa Iračkim zakonima. Obuka klijenata za rad i preživljavanje u ratnim i konfliktnim zonama.


BOSNA I HERCEGOVINA
Direktor Štamparije, Banjaluka (2017). Unapređenje sistema rada i organizacija poslovanja štamparije u Banjaluci. Planiranje poslovne I marketing strategije i realizacija planova. Unapređenje poslovanja sa kupcima i komuniciranje sa strateškim partnerima (kupcima i dobavljačima). Pripremanje planova i izvještaja na sedmičnom, mjesečnom i godišnjem nivou. Obuka zaposlenih. Aktivno učešće na seminarima i marketing radionicama.


SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
Menadžer odjela za renoviranje i kupovinu nekretnina, Dallas (2015 – 2017)
Odgovoran za planiranje i raspoređivanje multimilionskog budžeta, finansije i kontrolu projekata, pružanje tehničke podrške i strogo poštivanje kvaliteta i sigurnosnih standarda. Praćenje projekta izgradnje i renoviranja objekata od početka do kraja. Dnevni obilasci gradilišta i terena, podnošenje zahtijeva za građevinske dozvole. Edukacija zaposlenih na svim nivoima kompanije, kako na terenu tako i sa podizvođačima, partnerima i klijentima.

AVGANISTAN
Vođa tima – Rukovodilac obezbjeđenja, Instruktor za obuku, Kabul (2004 – 2015). Vođa tima za pružanje oružane pratnje i zaštite u sklopu programa obuke. Obuka članova tima koji su zaposleni u avganistanskim snagama bezbjednosti i dodijeljeni kompaniji od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Organizacija, planiranje, raspored zadataka. Saradnja sa lokalnom policijom i NATO snagama. Analiza terorističkih prijetnji, prikupljanje informacija sa terena i distribucija svim relevantnim sigurnosnim strukturama. Savjetovanje klijenata, oko rizika, incidenata, potencijalnih prijetnji. Praćenje implementacije, predlaganje mjera za poboljšanje, proučavanje i analiziranje upravljanja operativnim centrima i kriznim situacijama na terenu. Praćenje dnevnog kretanja svih klijenata i zaposlenih. Kreiranje, planiranje, upozorenja i savjeti klijentima o terorističkim prijetnjama. Pravovremeno obaveštavanje o rizicima i incidentima na terenu. Rukovođenje jedinicom za podršku u slučaju incidenata i kriznih situacija. Prikupljanje informacija iz svih relevantih izvora, uključujući prijem i razmjenu putem vladinih službi i NATO snaga. Izrada mjesečnih izvještaja o radu i dostavljanje menadžmentu kompanije. Svakodnevna specijalistička obuka odobrena i dodijeljena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova: borba protiv terorizma, specijalističke obuke: uključujući rukovanje oružjem, pratnju i zaštitu VIP ličnosti, prikupljanje i analizu podataka sa terena, osmatranje, izviđanje, otkrivanje improvizovanih mina-eksploziva, prvu pomoć itd. Održavanje prezentacija i brifinga za najviše rukovodstvo firme i klijente. Radio kao vođa tima i uspješno završio brojne regionalne misije širom Afganistana bez ljudskih i materijalnio tehničkih gubitaka. Rukovođenje sa 120 pripadnika snaga sigurnosti koji pružaju zaštitu međunarodnom osoblju u okviru programa za uklanjanje i uništavanje mina i eksploziva i municije širom Avganistana. Rad na razvijanju odgovarajućih operativnih procedura kako bi se osiguralo da se sve operacije bezbjednosnih snaga obavljaju u skladu sa ugovorom i zakonima. Odgovoran za prijem zaposlenih u tim za bezbjednost, obuku i stavljanje u NATO bazu podataka. Praćenje i upravljanje svim aktivnostima vezanim za funkcionisanje helikopterske službe, uključujući satelitsko praćenje i izradu planova za letenje. Nabavka opreme potrebne za uspostavljanje operacija i rada helikopterske službe. Obuka osoblja NATO-a i procedura kompanije. Pristup strogo povjerljivim informacijama kako bi informisao helikopterski tim o potencijalnim prijetnjama za letenje izvan sigurnih zona. Rukovodilac tima za pružanje oružane pratnje i zaštite direktoru Međunarodnog biroa za narkotike i programa za sprovođenje zakona. Odgovoran za budžet tima, dnevnice, plaćanje računa i nabavku opreme. Nadzor i vršenje taktičke obuke, rukovanje oružjem, borba protiv terorizma i izviđanje na terenu. Procjena opasnosti od rizika, implementacija sigurnosnih procedura, planiranje i koordinacija sa svim bezbjednosnim, policijskim i NATO strukturama. Organizacija, planiranje, raspored članova tima, odgovornost za radiokomunikacijske sisteme, vozila i oružje.

BOSNA I HERCEGOVINA
Radnik obezbjeđenja u Američkoj ambasadi, Banjaluka (1998 – 2004)
Prevodilac u SFOR-u, Banjaluka (1997 – 1998)


OBRAZOVANJE / DRUGE INFORMACIJE


Datum i godina rođenja: 23.06.1976
Oženjen, otac troje djece
Aktivno znanje engleskog jezika
Diplomirani pravnik

Završen Master na NUBL-u iz oblasti menadžmenta i marketinga – Mart 2019

Share Button