Prof. dr Milovan Milutinović preminuo je na UKC RS u Banjaluci gdje se liječio posljednje dvije sedmice. Rođen je 16.03.1949. godine u Trnopolju kod Prijedora. Osnovnu i srednju školu završio je u Prijedoru. Visoku vojno-političku školu JNA završio je u Beogradu. Poslijediplomske studije savremene sociologije završio je u Banjaluci a doktorsku disertaciju odbranio je u Beogradu na Fakultetu političkih nauka. Od 1981. do 1985. godine bio je načelnik klase Srednje vojne škole OMJ u Školskom centru OMJ u Banjaluci kao viši oficir (major) JNA. Od 1989. do aprila 1992. godine obavljao je dužnost oficira za informisanje Prištinskog korpusa JNA, a do aprila 1992. godine načelnika Informativne službe 5. korpusa JNA. Od 1994. godine bio je načelnik Informativne službe Glavnog štaba Vojske Republike Srpske i Centra za informativno-propagandnu djelatnost GŠ VRS u Han Pijesku. Tokom oružanog sukoba u BiH bio je glavni urednik „Krajiškog vojnika“ i „Srpske vojske“, vojničke TV emisije „Na braniku otadžbine“ i radio emisija „Sa borcima Republike Srpske“ i „Vojnička noć“, a pri kraju rata 1995. godine osnivač i glavni urednik patriotskog radija GŠ VRS „Radio Krajina“. U periodu od 2000. do 2002. godine obavljao je dužnost savjetnika za medije, politiku i odnose s javnošću člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske.

Od 2005. godine bio je angažovan kao profesor na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka iz oblasti političkog komuniciranja, komuniciranja s javnošću i savremenih informativnih sistema. Objavio je više stručnih publikacija i monografija koje govore o stvaranju i razvoju Republike Srpske. Recenzirao je više desetina stručnih tekstova, stručnih knjiga i publikacija iz oblasti medija, politike, političke komunikacije, a bio je mentor većeg broja magistarskih radova i doktorskih disertacija. Bio je dekan Fakulteta za političke nauke na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka.

Smrt ga je zatekla kao glavnog i odgovornog urednika naučno-stručnog časopisa „Svarog“ koji izdaje Nezavisni univerzitet Banja Luka. Bio je i predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske u Banjaluci.

Život se ne cijeni po proživljenim godinama, već po njihovom sadržaju, a o sadržaju godina profesora Milutinovića svjedoče dragocjeni sudovi: zvanje profesora, desetak knjiga, pedesetak naučnih radova, mentorstvo… i bezbroj prijatelja, kako među profesorima tako i među studentima. Profesor Milutinović uspio je smjestiti sve ovo u sedamdeset godina života na zemlji. Nekima bi i tri života bilo malo da ga stignu. I koliko bi još bilo toga da ga pogana bolest, zvana kovid-19, nije ščepala, kao da je lomeći njega htjela poručiti nama: „Eto, kad mogu njega ovolikog, Kozari sličnog, mogu i sve vas“.

Odlaskom Milovana Milutinovića izgubili su ne samo njegova porodica, prijatelji, ratni saborci i Nezavisni univerzitet Banja Luka, nego i cijela Republika Srpska.

Zbog epidemiološke situacije sahrana će se obaviti u krugu najbliže porodice 23.03.u 13 sati u Trnopolju kod Prijedora.

Share Button