IN MEMORIAM

Prof. dr Milovan Milutinović preminuo je na UKC RS u Banjaluci gdje se liječio posljednje dvije sedmice. Rođen je 16.03.1949. godine u Trnopolju kod Prijedora. Osnovnu i srednju školu završio je u Prijedoru. Visoku vojno-političku školu JNA završio je u Beogradu. Poslijediplomske studije savremene sociologije završio je u Banjaluci a doktorsku disertaciju odbranio je u…

Share Button
Continue Reading