Na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka održan je okrugli sto na temu „Izazovi u visokom obrazovanju tokom pandemije COVID-19“. U fokusu rasprave na okruglom stolu, na kome su učestvovali profesori Univerziteta, između ostalih, bile su sljedeće teme: značaj informatičke pismenosti u doba korone, motivacija studenata tokom učenja na daljinu kao i  mogućnosti onlajn obrazovanja.

Generalni zaključak rasprave je glasio da je nastava na daljinu adekvatna zamjena za redovnu nastavu, ali da u suštini ništa ne može zamijeniti nastavu “u živo” jer savremene nastave, bilo da je u učionici ili onlajn, nema bez interakcije profesora i učenika. Takođe, navedeno je da je neophodno unapređenje digitalne nastave kako bi što adekvatnije odgovorili izazovima, kako savremenog akademskog okruženja, tako i potreba tržišta rada. Potrebna je jasna strategija vezana za e-nastavu, kao i  jedinstvena platforma.

Jedan od zaključaka je glasio da su kreativnost i aktivnost svih učesnika bitni preduslovi uspjeha e-nastave. Zanimljivo je da studentima u većoj mjeri nego profesorima odgovara ovaj vid nastave, što su pokazali rezultati istraživanja koje je sprovedeno na fakultetu tokom prošle akademske godine. Kao jedan od ključnih nedostataka nastave na daljinu naveden je socijalni aspekt, odnosno izostanak interakcije i socijalizacije.

Nezavisni univerzitet Banja Luka je sa ovim okruglim stolom pokrenuo serijal akademskih rasprava o temama od velikog značaja, ne samo za akademsku zajednicu, nego i za društvo uopšte. U narednom periodu se očekuju novi okrugli stolovi na kojima će se raspravljati o temama kao što su: ekonomija u funkciji jačanja države, finansijsko opismenjavanje osnovaca, digitalizacija ekonomije, informacione tehnologije i izazovi moderne predstavničke demokratije i slično.

Share Button