Nezavisni univerzitet Banja Luka, u kontekstu rasprave o pozitivnim i negativnim aspektima obrazovanja za vrijeme pandemije izazvane virusom korona, organizuje okrugli sto na temu „Izazovi u visokom obrazovanju tokom pandemije COVID-19“. U fokusu rasprave, između ostalog, biće sljedeće teme: značaj informacijske pismenosti u doba korone, motivacija studenata tokom učenja na daljinu, mogućnost online obrazovanja i slično. Okrugli sto će se održati u srijedu, 24. februara, u 12 časova u prostorijama Rektorata Nezavisnog univerziteta Banja Luka.

Share Button