PRODUŽEN KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA I, II i III CIKLUS AKADEMSKIH STUDIJA

1. Upis studenata na akаdemske studije u akademskoj 2020/21. godini vršiće se na sljedećim licenciranim studijskim programima akreditovanog Nezavisnog univerziteta Banja Luka: a. FAKULTET ZA POLITIČKE NAUKE Studijski progrаm POLITIKOLOGIJA (I i II ciklus 180 + 120 ECTS)Studijski progrаm MEĐUNARODNI ODNOSI (I i II ciklus 180 + 120 ECTS)Studijski progrаm POLITIKOLOGIJA (I i II ciklus 240…

Share Button
Continue Reading