KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA I, II i III CIKLUS AKADEMSKIH STUDIJA

1. Upis studenata na akаdemske studije u akademskoj 2020/21. godini vršiće se na sljedećim licenciranim studijskim programima akreditovanog Nezavisnog univerziteta Banja Luka: FAKULTET ZA POLITIČKE NAUKE Studijski progrаm   POLITIKOLOGIJA    (I i II ciklus 180 + 120 ECTS) Studijski progrаm MEĐUNARODNI ODNOSI (I i II ciklus 180 + 120 ECTS)                                  Studijski progrаm POLITIKOLOGIJA (I i II ciklus…

Share Button
Continue Reading