STRUČNI NAZIV: diplomirani ekonomista180 ECTS za računovodstvo i reviziju

 PRVA GODINA – prvi semestar

NAZIV PREDMETAECTS
01.Osnovi ekonomije5
02.Sociolgija 4
03.Matematika za ekonomiste6
04.Osnovi menadžmenta6
05.Statistika5
06.Engleski jezik 14

PRVA GODINA – drugi semestar

NAZIV PREDMETAECTS
01.Finansijsko računovodstvo6
02.Marketing6
03.Makroekonomija6
04.Privredni sistem i ekonomska politika6
05.Engleski jezik 26

DRUGA GODINA – treći semestar

NAZIV PREDMETAECTS
01.Mikroekonomija6
02.Marketing menadžment5
03.Poslovna informatika5
04.Poslovno pravo5
05.Poslovne finansije5
06.Engleski 34

DRUGA GODINA – četvrti  semestar

NAZIV PREDMETAECTS
01.Strategijski menadžment6
02.Međunarodni marketing6
03.Engleski jezik 46
04.Izborni predmet 16
05.Izborni predmet 26

TREĆA GODINA – peti semestar

NAZIV PREDMETAECTS
01.Upravljačko računovodstvo6
02.Upravljanje troškovima6
03.Finansijska tržišta6
04.Izborni predmet 36
05.Izborni predmet 46

TREĆA GODINA – šesti  semestar

NAZIV PREDMETAECTS
01.Revizija5
02.Finansijsko pravo 5
03.Izborni predmet 15
04.Izborni predmet 25
05.Izborni predmet 35
06.Praksa 4 nedelje5
07.Korporativna društvena odgovornost 5

Izborni nastavni predmeti od 6 ECTS bodova:

 1. Finansijska analiza,
 2. Finansijsko izvještavanje,
 3. Poreski sistem i politika,
 4. Finansijska kontrola i revizija,
 5. Aktuarska matematika,
 6. Specijalni bilansi,
 7. Spoljnotrgovinsko poslovanje.

Izborni nastavni predmeti od 5 ECTS bodova:

 1. Računovodstvo finansijskih i budžetskih organizacija,
 2. Ekonomika logističkih procesa,
 3. Fiskalni menadžment,
 4. Utvrđivanje i naplata javnih prihoda,
 5. Teorija i analiza bilansa,
 6. Međunarodno računovodstvo,
 7. Teorija  odlučivanja.