Prva godina – Prvi semestar

PredmetECTS
Pedagoška komunikacija  3
Engleski jezik I  4
Opšta pedagogija I  5
Opšta psihologija   5
Porodična pedagogija  5
Srpski (maternji) jezik I  4
Izborni predmet 1Sociologija obrazovanja  4
Ukupno30

Prva godina – Drugi semestar

Engleski jezik II4
Školska pedagogija 5
Razvojna psihologija I4
Opšta pedagogija II5
Srpski  (maternji) jezik II4
Matematika I4
Izborni predmet 2Specijalna pedagogija4
Ukupno30

Druga godina – Treći semestar

Didaktika3
Fizičko vaspitanje 2
Razvojna psihologija II5
Pedagoška psihologija3
Matematika II4
Vokalno-instrumentalna nastava3
Osnovi prirodnih i društvenih  nauka5
Didaktička praksa5
Ukupno30

Druga godina – Četvrti semestar

Likovna kultura4
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti I4
Metodika nastave prirode i društva I4
Metodika nastave matematike I4
Metodika nastave fizičkog vaspitanja I3
Metodika nastave likovne kulture I3
Metodika nastave muzičke kulture I4
Metodička praksa4
Ukupno30

Treća godina – Peti semestar

Metodologija pedagoških istraživanja4
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti II4
Metodika nastave matematike II5
Metodika nastave prirode i društva II3
Metodika nastave fizičkog vaspitanja II3
Metodika nastave muzičke kulture 25
Izborni predmet 3Književnost za djecu3
Metodička praksa3
Ukupno30

Treća godina – Šesti semestar

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama6
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti III6
Priprema djeteta za polazak u školu5
Metodika nastave matematike III5
Završni ispitEkološko obrazovanje8
Ukupno30

zborni nastavni predmeti od 4 ECTS boda su:

  1. Pedagoška informatika;
  2. Pedagoška komunikacija;
  3. Književnost za djecu;
  4. Specijalna pedagogija;
  5. Sociologija obrazovanja.

Izborni nastavni predmeti od 3 ECTS boda su:

  1. Dramska radionica;
  2. Ekologija;
  3. Psihologija darovitosti.