I GODINA

PredmetECTS
Osnovi sociologije6
Osnovi menadžmenta6
Uvod u psihologiju8
Osnove razvojne psihologije8
Izborni predmet I Poslovni engleski jezik I Ruski jezik I4
Statistika i informatička obrada podataka6
Osnovi socijalne psihologije6
Metodologija psiholoških istraživanja8
Izborni predmeti II Poslovni engleski jezik II Ruski jezik II4
Izborni predmet III Poslovno pravo Poslovna etika4

II GODINA

Psihologija organizacionog ponašanja8
Psihologija grupa8
Osnove kliničke psihologije i psihopatologije5
Osnove psihologije ličnosti5
Izborni predmet IV Poslovni engleski jezik III Ruski jezik III4
Osnovi pedagoške psihologije6
Psihologija marketinga8
Psihologija menadžmenta8
Izborni predmet V Poslovni engleski jezik IV Ruski jezik IV4
Izborni predmet VI Napredna statistika Aplikativni softver4

III GODINA

Psihologija poslovne komunikacije8
Mentalna higijena i tehnike timskog rada5
Profesionalna orijentacija i razvoj karijere5
Praksa8
Izborni predmet VII Masovni mediji Intelektualne sposobnosti i emocionalna inteligencija4
Psihološki konsalting i intervencije u organizaciji7
Upravljanje ljudskim resursima7
Projektovanje istraživanja6
Grupna dinamika i grupni procesi6
Izborni predmet VIII Osnovi ekonomije Edukacijska psihologija4