R.br.Šif. Pred.Naziv predmetaStatus predmeta: Obavezni (O) Izborni (I)SemestarBroj časova u semestruESPB
PV
PRVA GODINA
1.MPCB-001Upravljanje rizicimaO145458
2.MPCB-002Poslovna analizaO145309
3.MPCB-003Organizaciono ponašanjeO130458
4.MPCB-004Izborni predmet 1I145305
5.MPCB-005Javne finansijeO245457
6.MPCB-006Međunarodne finansijeO245457
7.MPCB-007Tržište HoVO230456
8.MPCB-008Izborni predmet 2I230305
9.MPCB-009Izborni predmet 3I230305
Ukupno časova aktivne nastave345345690
  Ukupno ESPB60
DRUGA GODINA
10.MPCB-010Metodologija naučnog istraživanjaO345458
11.MPCB-011CarineO345457
12.MPCB-012Poreski sistem i politikaO345457
13.MPCB-013Menadžment javnim sektoromO330458
14,MPCB-014Izborni predmet 4I430305
15.MPCB-015Izborni predmet 5I430305
16MPCB-016Završni (master) rad 4  20
Ukupno časova aktivne nastave225240465
Ukupno ESPB60

Napomena: Lista izbornih nastavnih predmeta:

  1. Monetarna politika,
  2. Međunarodna špedicija,transport i osiguranje,
  3. Marketing usluga,
  4. Ponašanje potrošača
  5. Revizija,
  6. Spoljnotrgovinsko poslovanje,
  7. Informacioni sistem javne uprave,
  8. Poresko računovodstvo i evidencija,
  9. Specijalni bilansi,
  10. Sistem carina i  poreza u EU