IV godina, VII semestar

Šifra predmetaStudijski predmetECTS
PO-032Politička kultura u savremenoj političkoj teoriji7
PO-033Postmoderna politička teorija7
PO-034Predmet i metod nauke o politici8
PO-035Teorije demokratije8

IV godina, VIII semestar

Šifra predmetaStudijski predmetECTS
PO-036Konstitucionalizam i demokratija7
PO-037Balkanski odnosi7
PO-038Ekonomska diplomatija8
PO-039Globalna i nacionalna bezbjednost8

V godina, IX semestar

Šifra predmetaStudijski predmetECTS
PO-040Komparativna politička kultura7
PO-041Empirijska politička analiza8
PO-042Međunarodno pravo5
PO-043Politička kultura5
PO-044Izborni predmet*5
* Izborni predmeti-  Finansijska politika, Teorija države, Regionalne komparatvne politike, Politika razvoja.

V godina, X semestar

Šifra predmetaStudijski predmetECTS
PO-045Metodologija naučnoistraživačkog rada10

                            Završni rad (II akademski stepen – master):   225                  30