IV година, VII семестар

Шифра предметаСтудијски предметЕЦТС
ПO-033Политичка култура у савременој политичкој теорији7
ПO-034Постмодерна политичка теорија7
ПO-035Предмет и метод науке о политици8
ПO-036Теорије демократије8

IV година, VIII семестар

Шифра предметаСтудијски предметЕЦТС
ПO-037Конституционализам и демократија7
ПO-038Балкански односи7
ПO-039Економска дипломатија8
ПO-040Глобална и национална безбједност8

V година, IX семестар

Шифра предметаСтудијски предметЕЦТС
ПO-041Компаративна политичка култура7
ПO-042Емпиријска политичка анализа8
ПO-043Међународно право5
ПO-044Политичка култура5
ПO-045Изборни предмет*5
Изборни предмети-  Финансијска политика, Теорија државе, Регионалне компаратвне политике, Политика развоја.

V година, X семестар

Шифра предметаСтудијски предметЕЦТС
ПO-046Методологија научноистраживачког рада10

                            Завршни рад (II академски степен – мастер):   225                  30