ПРВА ГОДИНА – Први семестар

Ред.бројШифра предметаОбавезни предметиПредавања  Вјежбе  ЕЦТС
1ПО-001Основи политичких наука226
2ПО-002Социологија226
3ПО-003Основи права226
4ПО-004Политичка антропологија226
5ПО-005Енглески језик I226
  УКУПНО101030

ПРВА ГОДИНА – Други семестар

Ред.бројШифра предметаОбавезни предметиПредавањаВјежбеЕЦТС
6ПO -006Основи економије226
7ПO -007Информатика226
8ПO -008
ПO -009
Изборни предмет I *
1) Глобализациони процеси
2) Савремена политичка економија
226
9ПO -010
ПO -011
Изборни предмет II *
1)  Историја политичке мисли
2)  Основе спољње политике
226
10ПO -012Енглески језик II226
  УКУПНО101030

• Из сваке изборне групе бира се по један предмет

ДРУГА ГОДИНА – Трећи семестар

Ред.бројШифра предметаОбавезни предметиПредавањаВјежбеЕЦТС
11ПO -­013Савремени политички системи226
12ПO -014Политичка психологија226
13ПO -015Основе комуникологије226
14ПO -016Политички менаџмент226
15ПO -017Енглески језик III226
  УКУПНО101030

ДРУГА ГОДИНА – Четврти семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавањаВјежбеЕЦТС
16ПO -018Политички систем Босне и Херцеговине225
17ПO -019Савремена политичка историја225
18ПO -020Основи методологије науке225
19ПO -021
ПO -022
Изборни предмет I *
1) Социјална психологија
2) Реторика
225
20ПO -023
ПO -024
Изборни предмет II *
1) Спољна политика БиХ
2) Савремена политичка социологија
225
21ПO -025Енглески језик IV225
  УКУПНО121230

• Из сваке изборне групе бира се по један предмет

ТРЕЋА ГОДИНА – Пети семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавањаВјежбеЕЦТС
22ЈС -026Управно право225
23ЈС -027Јавна управа225
24ЈС -028Менаџмент јавног сектора225
25ЈС -029Основи система државне управе225
26JС -030
JС -031
Изборни предмет I *
1) Односи с јавношћу
2) Стратегијски менаџмент
225
27JС -032
JС -033
Изборни предмет II *
1) Теорија културе
2) Наука о безбједности
225
  УКУПНО121230

• Из сваке изборне групе бира се по један предмет

ТРЕЋА ГОДИНА – Шести семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавањаВјежбеЕЦТС
28JС -034Управљање људским ресурсима226
29JС -035Међународни односи226
30JС -036Медији и политика226
31JС -037
JС -038
Изборни предмет I *
1) Студије мира
2) Интеркултурни менаџмент
226
32JС -039
JС -040
Изборни предмет II *
1) Комуницирање у јавној управи
2) Европска унија и европски односи
226
  УКУПНО101030

• Из сваке изборне групе бира се по један предмет

ЧЕТВРТА ГОДИНА – седми семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавањаВјежбеЕЦТС
33JС -041Глобална и национална безбједност226
34JС -042Геополитика226
35JС -043Балкан у међународним односима226
36JС -044
JС -045
Изборни предмет I *
1) Политичка етика
2) Религија и политика
226
37JС -046
JС -047
Изборни предмет II *
1) Организовање и управљање јавном управом
2) Геоекономија
226
  УКУПНО101030

• Из сваке изборне групе бира се по један предмет

ЧЕТВРТА ГОДИНА – осми семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавањаВјежбеЕЦТС
38ЈС -048Управљање државним системима225
39JС -049Финансијска политика и јавне финансије225
40  JС -050 Изборни предмет I *
Локална самоуправа
2  2  5  
41JС -051Изборни предмет II * 
Компаративна политичка култура  
225
42ЈС-052Пословна кореспонденција  10
  УКУПНО8830

• Из сваке изборне групе бира се по један предмет