PRVA GODINA – Prvi semestar

Red. brojŠifra predmetaObavezni predmetiPreda- vanja  Vježbe  ECTS
1ES -001Osnovi političkih nauka226
2ES -002Sociologija226
3ES -003Osnovi prava226
4ES -004Politička antropologija226
5ES -005Strani  jezik I226
  UKUPNO101030

PRVA GODINA – Drugi semestar

Red. brojŠifra predmetaObavezni predmetiPreda- vanja  Vježbe  ECTS
6PO -006Osnovi ekonomije226
7PO -007Informatika226
  8  PO -008 PO -009Izborni predmet I * 1)  Globalizacioni procesi 2)  Savremena politička ekonomija  2  2      6
  9  PO -010 PO -011Izborni predmet II * 1)  Istorija političke misli 2)  Osnove spoljnje politike  2  2  6
10PO -012Stranii jezik II226
  UKUPNO101030

•              Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

DRUGA GODINA – Treći semestar

Red. brojŠifra predmetaObavezni predmetiPreda- vanja  Vježbe  ECTS
11PO -­013Savremeni politički sistemi226
12PO -014Politička psihologija226
13PO -015Osnove komunikologije226
14PO -016Politički menadžment226
15PO -017Strani jezik III226
  UKUPNO101030

DRUGA GODINA – Četvrti semestar

Red. brojŠifra predmetaObavezni predmetiPreda- vanja  Vježbe  ECTS
16PO -018Politički sistem Bosne i Hercegovine225
17PO -019Savremena politička istorija225
18PO -020Osnovi metodologije nauke225
  19  PO -021 PO -022Izborni predmet I * 1Socijalna psihologija 2) Retorika  2  2  5
  20  PO -023 PO -024Izborni predmet II * 1)  Spoljna politika BiH 2Savremena politička sociologija      2  2  5
21PO -025Stranii jezik IV225
  UKUPNO121230

•              Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

TREĆA GODINA – Peti semestar

Red. brojŠifra predmetaObavezni predmetiPreda- vanja  Vježbe  ECTS
22JS -026Upravno pravo225
23JS -027Javna uprava225
24JS -028Menadžment javnog sektora225
25JS -029Osnovi sistema državne uprave225
  26  JS -030 JS -031Izborni predmet I * 1) Odnosi s javnošću 2)  Strategijski menadžment  2  2  5
  27  JS -032 JS -033Izborni predmet II * 1 Teorija kulture 2) Nauka o bezbjednosti  2  2  5
  UKUPNO121230

•              Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

TREĆA GODINA – Šesti semestar

Red. brojŠifra predmetaObavezni predmetiPreda- vanja  Vježbe  ECTS
28JS -034Upravljanje ljudskim resursima226
29JS -035Međunarodni odnosi226
30JS -036Mediji i politika226
  31  JS -037 JS -038Izborni predmet I * 1)  Studije mira 2)  Interkulturni menadžment  2  2  6
  32  JS -039 JS -040Izborni predmet II * 1) Komuniciranje u javnoj upravi 2)  Evropska unija i evropski odnosi  2  2  6
  UKUPNO101030

•              Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

ČETVRTA GODINA – sedmi semestar

Red. brojŠifra predmetaObavezni predmetiPreda- vanja  Vježbe  ECTS
33JS -041Globalna i nacionalna bezbjednost226
34JS -042Geopolitika226
35JS -043Balkan u međunarodnim odnosima226
  36  JS -044 JS -045Izborni predmet I * 1) Politička etika 2) Religija i politika  2  2  6
  37  JS -046 JS -047Izborni predmet II * 1) Organizovanje i upravljanje javnom upravom 2) Geoekonomija  2  2  6
  UKUPNO101030

•              Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

ČETVRTA GODINA – osmi semestar

Red. brojŠifra predmetaObavezni predmetiPreda- vanja  Vježbe  ECTS
38JS -048Upravljanje državnim sistemima225
39JS -049Finansijska politika i javne finansije225
  40    JS -050 JS -051Izborni predmet I * Lokalna samoupravaEkološka politika  2    2    5  
  41  JS -052 JS -053Izborni predmet II *  Komparativna politička kultura    2  2  5
42 Poslovna koraspodencija  10
  UKUPNO8830

•              Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet