Rektor – prof. dr Ostoja Barašin
Prof. dr Borka Vukajlović
Prorektor – prof. dr Borka Vukajlović
prof. dr Saša Čekrlija
Prorektor – prof. dr Saša Čekrlija
Dekan Fakulteta za informatiku – Doc. dr Mladen Bubonjić
prof. dr Branka Marković
Dekan Fakulteta za ekologiju – prof. dr Branka Marković

Doc. dr Nataša Žole

Dekan Fakulteta lijepih umjetnosti – Doc. dr Nataša Žole

prof. dr Ružica Đervida

Dekan Ekonomskog fakulteta – prof. dr Ružica Đervida
prof. dr Milpmir Martić
Dekan Pedagoškog fakulteta – prof. dr Milomir Martić
Dekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu – prof. dr Slobodan Župljanin