Четврта година – седми семестар

Ред.бр.  Шифра предмета Предмет  Предавања  Вјежбе  ЕЦТС
34.MМM-034Визуелна култура и теорија форме438
35.MМM-035Радијско, телевизијско и новинско извјештавање327
36.MМM-036Мултимедијално комуницирање438
37.MМM-037Локални медији327
 УКУПНО 141030

Четврта година – осми семестар

  Ред.бр.Шифра предмета Предмет  Предавања  Вјежбе  ЕЦТС
38.MМM-038Савремена филмска умјетност43.8
39.MМM-039Глобални медији327
40.MМM-040Компаративна политичка култура438
41.MМM-041Изборни предмет I*327
 УКУПНО 141030

Пета година – девети семестар

  Ред.бр.  Шифра предмета Предмет  Предавања  Вјежбе  ЕЦТС
42.MМM-042Теорија и анализа медија438
43.MМM-043Стратегијски менаџмент у медијима438
44.MMМ-044Савремени медијски системи327
45.MMМ-045Јавно мњење            327
 УКУПНО 141030

Пета година – десети семестар

 Ред.бр.  Шифра предмета  Предмет  Предавања  Вјежбе  ЕЦТС
46.MМM-046Методологија научноистраживачког рада     448
47.MМM-047Изборни предмет II**337
48.MМM-048Завршни мастер рад  15
 УКУПНО 7730

*Изборни предмет I Управљање људским ресурсима, Медијска продукција, Предмет са другог смјера Факултета за политичке науке (други циклус)

**Изборни предмет II  Промотивне стратегије, Управљање пројектима, Предмет са другог смјера Факултета за политичке науке (други циклус)