Četvrta godina – sedmi semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Predavanja  Vježbe  ECTS
34.MM-032Vizuelna kultura i teorija forme438
35.MM-033Radijsko, televizijsko i novinsko izvještavanje327
36.MM-034Multimedijalno komuniciranje438
37.MM-035Lokalni mediji327
 UKUPNO 141030

Četvrta godina – osmi semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Predavanja  Vježbe  ECTS
38.MM-036Savremena filmska umjetnost43.8
39.MM-037Globalni mediji327
40.MM-038Komparativna politička kultura438
41.MM-039Izborni predmet I*   327
 UKUPNO 141030

Peta godina – deveti semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Predavanja  Vježbe  ECTS
42.MM-040Teorija i analiza medija438
43.MM-041Strategijski menadžment u medijima438
44.MM-042Savremeni medijski sistemi327
45.MM-043Javno mnjenje               327
 UKUPNO 141030

Peta godina – deseti semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Predavanja  Vježbe  ECTS
46.MM-044Metodologija naučnoistraživačkog rada     448
47.MM-045Izborni predmet II**337
47.MM-046Završni master rad  15
 UKUPNO 7730

*Izborni predmet I Upravljanje ljudskim resursima, Medijska produkcija, Predmet sa drugog smjera Fakulteta za političke nauke (drugi ciklus)

*Izborni predmet II  Promotivne strategije, Upravljanje projektima, Predmet sa drugog smjera Fakulteta za političke nauke (drugi ciklus)