ПЕТА ГОДИНА – девети семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавањаВјежбеЕЦТС
43MMO-054Политички систем Европске уније226
44MMO-055Конституционизам и демократија226
45MMO-056Дипломатско и конзуларно право226
46MMO-057
MMO-058
Изборни предмет I *
1) Теорија и пракса рјешавања сукоба
2) Јавно мнење
226
47MMO-059
MMO-060
MMO-061
Изборни предмет II *
1) Савремена држава и јавна управа
2) Политички маркетинг
3) Савремени системи информисања
22  6
  УКУПНО101030

Из сваке изборне групе бира се по један предмет

ПЕТА ГОДИНА – десети семестар

Ред. бројШифра предметаОбавезни предметиПредавањаВјежбеЕЦТС
48MMO-062Методологија научноистраживачког рада4410
49 Завршни мастер рад  20
  УКУПНО4430