pedagogija

Cilj studijskih programa Razredne nastave i Predškolskog vaspitanja je da osposobi studenta za rad sa djecom koja pohađaju osnovno obrazovanje, odnosno osposobljavanje za rad sa djecom u predškolskom uzrastu. Širina poznavanja rada sa djecom daje obrazovanje visokog kvaliteta. Znanje studenata će biti dodatno povećano praktičnim radom tokom trajanja obrazovnog procesa na prvom ciklusu studija.

Po završetku studija profesori razredne nastave mogu se zaposliti u školama kao učitelji, u organima državne uprave, vaspitno – obrazovnim ustanovama kao savjetnici, medijskim kućama, udruženjima i institutima koji se bave poboljšanjem kvaliteta obrazovanja.

Po završetku studija diplomirani vaspitači predškolske djece mogu se zaposliti u predškolskim centrima, u organima državne uprave, medijskim kućama, vaspitno-obrazovnim ustanovama kao savjetnici, udruženjima i institutima koji se bave poboljšanjem kvaliteta obrazovanja.

Po završetku studija Poslovne psihologije student upoznaje osnove različitih psihologijskih teorija, metoda i disciplina. Dakle, završetkom  I ciklusa studija psihologije polaznici stiču temeljna teorijska, metodološka i analitička znanja i vještine koje ih osposobljavaju za uspješan nastavak studiranja psihologije i drugih sličnih studija. 

Nakon završenog studija, studenti se mogu zaposliti na različitim vrstama administrativnih poslova višeg stepena. Mogu da provode eksperimentalne studije analize ponašanja u socijalnom okruženju, analiziraju, unapređuju rad i zadovoljstvo radnika, vrše profesionalnu orijentaciju i selekciju, motivišu i rukovode, unapređuju komunikološke interakcije, primjenjuju vještine psihološkog, poslovnog i organizacionog konsaltinga, prate napredovanje zaposlenih i sl.

 

I ciklus

Akademski naziv: Profesor razredne nastave – 180 ECTS

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-01

Pedagoška komunikacija O 2 3

RN-02

Engleski jezik I O 2 1 4

RN-03

Opšta pedagogija I O 2 2 5

RN-04

Opšta psihologija O 2 2 5

RN-05

Porodična pedagogija O 2 2 5

RN-06

Srpski (maternji) jezik I O 2 2 4

RN-07

Izborni predmet 1* I 2 1 4

UKUPNO

    14 10

30

* bira se jedan od dva ponuđena: Pedagoška informatika ili

Sociologija obrazovanja

 

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-08

Engleski jezik II O 2 1 4

RN-09

Školska pedagogija O 2 2 5

RN-10

Razvojna psihologija I O 2 2 4

RN-11

Opšta pedagogija II O 2 2 5

RN-12

Srpski (maternji) jezik II O 2 2 4

RN-13

Matematika I O 2 1 4

RN-14

Izborni predmet 2* I 2 4

UKUPNO

    14 10

30

* bira se jedan od dva ponuđena: Psihologija darovitosti ili

Specijalna pedagogija

 

 

 

II godina – III semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-15

Didaktika O 2 2 3

RN-16

Fizičko vaspitanje O 2 2

RN-17

Razvojna psihologija II O 2 1 5

RN-18

Pedagoška psihologija O 2 2 3

RN-19

Matematika II O 2 2 4

RN-20

Vokalno-instrumentalna nastava O 2 1 3

RN-21

Osnovi prirodnih i društvenih nauka O 2 2 5

RN-DP

Didaktička praksa O   4 5

UKUPNO

    12 16

30

 

 

 

II godina – IV semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-22

Likovna kultura O 2 1 4

RN-23

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti I O 2 2 4

RN-24

Metodika nastave prirode i društva I O 2 2 4

RN-25

Metodika nastave matematike I O 2 1 4

RN-26

Metodika nastave fizičkog vaspitanja I O 2 1 3

RN-27

Metodika nastave likovne kulture O 2 2 3

RN-28

Metodika nastave muzičke kulture I O 2 1 4

RN-MP

Metodička praksa O 4 4

UKUPNO

    14 14

30

 

 

 

III godina – V semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-29

Metodologija pedagoških istraživanja O 2 2 4

RN-30

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti II O 2 2 4

RN-31

Metodika nastave matematike II O 2 2 5

RN-32

Metodika nastave prirode i društva II O 2 1 3

RN-33

Metodika nastave fizičkog vaspitanja II O 2 1 3

RN-34

Metodika nastave muzičke kulture 2 O 2 1 5

RN-35

Izborni predmet 3* I 2 1 3

RN-MP

Metodička praksa O 4 3

UKUPNO

    14 14

30

* bira se jedan od dva ponuđena: Književnost za djecu ili

Dramska radionica

 

 

 

III godina – VI semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-36

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama O 2 2 6

RN-37

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti III O 2 2 6

RN-38

Priprema djeteta za polazak u školu O 2 2 5

RN-39

Metodika nastave matematike III O 2 2 5

RN-40

Ekološko obrazovanje O 2 2 8

UKUPNO

    10 10

30

 

 

 

 

Akademski naziv: Diplomirani vaspitač predškolske djece – 180 ECTS

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-01

Pedagoška komunikacija

2

0

3

PV-02

Engleski jezik I

2

1

4

PV-03

Opšta pedagogija I

2

2

5

PV-04

Opšta psihologija

2

2

5

PV-05

Porodična pedagogija

2

2

5

PV-06

Srpski (maternji) jezik I

2

2

4

PV-07

Izborni predmet 1

2

1

3

PV-HO

Hospitovanje

0

0

1

UKUPNO

 

14

10

30

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-08

Engleski jezik II

2

1

4

PV-09

Predškolska pedagogija

2

2

6

PV-10

Razvojna psihologija I

2

2

4

PV-11

Opšta pedagogija II

2

2

4

PV-12

Srpski (maternji) jezik II

2

2

4

PV-13

Matematika

2

2

4

PV-14

Izborni predmet 2

2

0

2

PV-HO

Hospitovanje

0

0

2

UKUPNO

 

14

11

30

 

Druga godina – Treći semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-15

Didaktika

2

2

3

PV-16

Fizičko vaspitanje

0

2

2

PV-17

Razvojna psihologija II

2

1

5

PV-18

Pedagoška psihologija

2

2

3

PV-19

Matematika sa elementarnim matematičkim pojmovima

2

2

4

PV-20

Vokalno-instrumentalna nastava

2

1

3

PV-21

Osnovi prirodnih i društvenih nauka nauka

2

2

5

PV-MP

Metodička praksa

   

5

UKUPNO

 

12

12

30

 

Druga godina – Četvrti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-22

Likovna kultura

2

1

3

PV-23

Metodika vaspitno-obrazovnog rada

2

2

4

PV-24

Metodika razvoja govora

2

2

4

PV-25

Metodika elementarnih matematičkih pojmova I

2

1

4

PV-26

Metodika upoznavanja okoline I

2

2

4

PV-27

Metodika nastave likovne kulture

2

1

4

PV-28

Metodika nastave muzičke kulture I

2

1

4

PV-MP

Metodička praksa

   

3

UKUPNO

 

14

10

30

 

Treća godina – Peti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-29

Metodologija pedagoških istraživanja

2

2

7

PV-30

Metodika upoznavanja okoline II

2

2

5

PV-31

Metodika nastave fizičkog vaspitanja I

2

2

5

PV-32

Metodika nastave muzičke kulture II

2

2

5

PV-33

Metodika elementarnih matematičkih pojmova II

2

2

5

PV-34

Izborni predmet 3

2

2

3

UKUPNO

 

12

12

30

 

Treća godina – Šesti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-35

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

2

2

4

PV-36

Metodika nastave fizičkog vaspitanja II

2

2

5

PV-37

Priprema djeteta za polazak u školu

2

2

5

PV-38

Dječija antropologija

2

2

5

PV-39

Metodika elementarnih matematičkih pojmova III

2

2

4

PV-40

Ekološko obrazovanje

 2 2

7

UKUPNO

 

12

12

30

Izborni nastavni predmeti su:

  1. Pedagoška informatika;
  2. Pedagoška komunikacija;
  3. Književnost za djecu;
  4. Specijalna pedagogija;
  5. Sociologija obrazovanja.
  6. Dramska radionica;
  7. Likovna radionica;
  8. Ekologija;
  9. Psihologija darovitosti;
  10. Radionica stvaralaštva u pokretu

Akademski naziv: Diplomirani vaspitač predškolske djece – 240 ECTS

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-01

Pedagoška komunikacija

O 2 2 6

PPV-02

Opšta pedagogija

O 4 2 8

PPV-03

Vokalno instrumentalna nastava

O 2 1 5

PPV-04

Srpski jezik

O 3 2 7

PPV-05

Sociologija obrazovanja*

I 2 4

PPV-06

Scenska umjetnost* I 2 4

UKUPNO

     13 7

30

* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-07

Istorija predškolske pedagogije O 3 2 7

PPV-08

Opšta psihologija O 2 2 6

PPV-09

Kultura govora O 2 1 5

PPV-10

Strani jezik 1 O 2 4

PPV-PP

Pedagoška praksa O 4 4

PPV-11

Dječije muzičko stvaralaštvo* I 2 4

PPV-12

Dramske igre za djecu* I 2 4

UKUPNO

     11  9

30

* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

 

II godina – III semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-13

Predškolska pedagogija 1 O 4 2 8

PPV-14

Razvojna psihologija O 2 2 6

PPV-15

Matematika sa elementarnim matematičkim pojmovima O 2 1 5

PPV-16

Osnove prirodnih i društvenih nauka O 3 2 7

PPV-17

Računari u predškolskim ustanovama* I 2 4

PPV-18

Elementarne igre u prirodi* I 2 4

UKUPNO

    13 7

30

* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

 

II godina – IV semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-19

Predškolska pedagogija 2 O 3 2 7

PPV-20

Porodična pedagogija O 2 2 6

PPV-21

Književnost za djecu O 2 1 5

PPV-22

Osnovi likovnog vaspitanja O 2 4

PPV-PP

Pedagoška praksa O 4 4

PPV-23

Dječije likovno stvaralaštvo* I 2 4

PPV-24

Ekološko vaspitanje* I 2 4

UKUPNO

     11 9

30

* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

 

III godina – V semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-25

Metodologija pedagoških istraživanja O 4 2 8

PPV-26

Metodika rada u predškolskim ustanovama O 4 2 8

PPV-27

Metodika muzičkog vaspitanja 1 O 2 1 5

PPV-28

Osnove fizičkog vaspitanja O 2 1 5

PPV-29

Strani jezik 2* I 2 4

PPV-30

Retorika* I 2 4

UKUPNO

    14 6

30

* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

 

III godina – VI semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-31

Metodika razvoja govora 1 O 2 2 6

PPV-32

Metodika elementarnih matematičkih pojmova 1 O 2 2 6

PPV-33

Metodika upoznavanja okoline 1 O 2 2 6

PPV-34

Metodika likovnog vaspitanja 1 O 2 4

PPV-MP

Metodička praksa O 4 4

PPV-35

Akciono istraživanje* I 2 4

PPV-36

Osnove inkluzivnog obrazovanja* I 2 4

UKUPNO

     10 10

30

* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

 

IV godina – VII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-37

Metodika razvoja govora 2 O 3 2 7

PPV-38

Metodika elementarnih matematičkih pojmova 2 O 3 2 7

PPV-39

Metodika upoznavanja okoline 2 O 2 2 6

PPV-40

Metodika fizičkog vaspitanja 1 O 2 2 6

PPV-41

Integrisani kurikulum predškolskog vaspitanja i obrazovanja* I 2 4

PPV-42

Hor i orkestar* I 2 4

UKUPNO

     12 8

30

* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

 

IV godina – VIII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-43

Metodika muzičkog vaspitanja 2 O 2 1 5

PPV-44

Metodika fizičkog vaspitanja 2 O 2 1 5

PPV-45

Metodika likovnog vaspitanja 2 O 2 2 6

PPV-46

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama O 2 2 6

PPV-MP

Metodička praksa O 4 4

PPV-47

Alternativno predškolsko vaspitanje* I 2 4

PPV-48

Filmska i tv kultura* I 2 4

UKUPNO

    10 10

30

* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

 

Akademski naziv: Profesor specijalne edukacije i rehabilitacije – 240 ECTS

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-001

Didaktika O 3 2 7

DEF-002

Razvojna psihologija O 3 2 7

DEF-003

Opšta pedagogija O 2 5

DEF-004

Uvod u specijalnu edukaciju i socijalnu rehabilitaciju O 3 3 7

DEF-005

Engleski jezik 1

O 2 2 4

UKUPNO

    13 9

30

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-006

Pedagoška psihologija O 2 2 7

DEF-007

Osnovi neuropsihologije O 2 2 5

DEF-008

Inkluzija u obrazovanju O 2 3 7

DEF-009

Humana genetika O 3 2 7

DEF-010

Engleski jezik 2 O 2 2 4

UKUPNO

    11 11

30

 

 

II godina – III semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-011

Opšta defektološka procjena O 2 3 7

DEF-012

Osnovi tiflologije O 2 2 6

DEF-013

Osnovi somatopedije O 2 2 6

DEF-014

Osnovi oligofrenologije O 2 2 5

DEF-015

Osnovi logopedije i surdologije O 2 2 6

UKUPNO

    10 11

30

 

 

II godina – IV semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-016

Rani interventni programi O 3 2 7

DEF-017

Senzorna integracija O 2 2 5

DEF-018

Reedukacija psihomotorike O 2 2 6

DEF-019

Uvod u sociologiju sa sociologijom marginalnih grupa O 2 2 5

DEF-020

Specifične smetnje u učenju O 2 3 7

UKUPNO

    11 11

30

 

 

III godina – V semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-021

Metodika nastave matematike O 2 2 6

DEF-022

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti O 2 2 6

DEF-023

Metodika nastave prirode i društva O 2 2 6

DEF-024

Metodika nastave vještina O 2 2 6

DEF-025

Izborni predmet 1* I 2 3 6

UKUPNO

     10 11

30

* bira se jedan od dva ponuđena: Izrada individualnih obrazovnih planova ili

Kreativne radionice

 

 

 

III godina – VI semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-026

Metode u specijalnoj edukaciji i socijalnoj rehabilitaciji O 2 2 6

DEF-027

Programi i metode vaspitnog rada sa djecom sa poremećajima i smetnjama u razvoju O 2 2 5

DEF-028

Prilagođene i izmijenjene sportske aktivnosti O 2 2 6

DEF-029

Savjetodavni rad u specijalnoj edukaciji i socijalnoj rehabilitaciji O 2 2 6

DEF-030

Izborni predmet 2* I 2 3 7

UKUPNO

     10 11

30

* bira se jedan od dva ponuđena: Vannastavne aktivnosti ili

Metodika edukaciono-rehabilitacionog rada sa djecom sa poremećajima i smetnjama u razvoju

 

 

 

IV godina – VII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-031

Metodologija pedagoškog istraživanja O 2 2 6

DEF-032

Osnovi rada sa djecom i mladima sa disocijalnim ponašanjem O 2 2 6

DEF-033

Asistivne tehnologije za djecu sa poremećajima i smetnjama u razvoju O 2 2 6

DEF-034

Izborni predmet 3* I 2 3 6

DEF-035

Praksa O 8 6

UKUPNO

     8 17

30

* bira se jedan od dva ponuđena: Sportsko i terapijsko jahanje osoba sa invaliditetom ili

Inkluzivni pristup u odnosu sa vršnjacima

 

 

 

IV godina – VIII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-036

Metodika edukacije i socijalne rehabilitacije sa djecom sa višestrukim poremećajima i smetnjama O 2 2 6

DEF-037

Profesionalno osposoblјavanje i zapošlјavanje osoba sa invaliditetom O 2 2 6

DEF-038

Sistemi podrške odraslim osobama sa invaliditetom O 2 2 6

DEF-039

Izborni predmet 4* 2 2 6

DEF-040

Praksa O 8 6

UKUPNO

     8 16

30

* bira se jedan od dva ponuđena: Metodika rada sa roditelјima ili

Prava osoba sa invaliditetom

 

 

 

Akademsko zvanje: Poslovni psiholog – 180 ECTS

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PP-01

Osnovi sociologije

O

2 2 6

PP-02

Osnovi menadžmenta

O

2 2 6

PP-03

Uvod u psihologiju

O

3 2 7

PP-04

Osnove razvojne psihologije

O

3 2 7

PO-05

Poslovni engleski jezik I*

I

2 4

PO-06

Ruski jezik I*

I

2

4

UKUPNO

    12 8

30

 * Izborni predmet I (bira se jedan od dva ponuđena jezika)

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PP-07

Statistika i informatička obrada podataka

O

2 3 7

PP-08

Osnovi socijalne psihologije

O

3 2 7

PP-09

Metodologija psiholoških istraživanja

O

2 3 7

PP-10

Poslovni engleski jezik II*

I

2 4

PP-11

Ruski jezik II*

I

2 4

PP-12

Poslovno pravo**

I

2 5

PP-13

Poslovna etika**

I

2

5

UKUPNO

    11 8

30

  * (uslovljenost izborom jezika u I semestru)
** Izborni predmet II (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

 

II godina – III semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PP-14

Psihologija organizacionog ponašanja

O

3 2 7

PP-15

Psihologija grupa

O

2 3 7

PP-16

Osnove kliničke psihologije i psihopatologije

O

2 2 6

PP-17

Osnove psihologije ličnosti

O

2 2 6

PP-18

Poslovni engleski jezik III*

I

2 4

PP-19

Ruski jezik III*

I

2

4

UKUPNO

    11 9

30

  * (uslovljenost izborom jezika u I semestru)

 

 

II godina – IV semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PP-20

Osnovi pedagoške psihologije

O

3 2 7

PP-21

Psihologija marketinga

O

2 3 7

PP-22

Psihologija menadžmenta

O

2 3 7

PP-23

Poslovni engleski jezik IV*

I

2 4

PP-24

Ruski jezik IV*

I

2 4

PP-25

Napredna statistika**

I

2 5

PP-26

Aplikativni softver**

I

2

5

UKUPNO

     11 8

30

  * (uslovljenost izborom jezika u I semestru)
** Izborni predmet III (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

 

 III godina – V semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PP-27

Psihologija poslovne komunikacije

O

3 2 7

PP-28

Mentalna higijena i tehnike timskog rada

O

2 2 6

PP-29

Profesionalna orijentacija i razvoj karijere O 2 2 6

PP-30

Praksa

O

8 7

PP-31

Masovni mediji*

I

2 4

PP-32

Intelektualne sposobnosti i emocionalna inteligencija*

I

2

4

UKUPNO

     9 14

30

* Izborni predmet IV (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

III godina – VI semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PP-33

Psihološki konsalting i intervencije u organizaciji

O

2 3 7

PP-34

Upravljanje ljudskim resursima

O

2 3 7

PP-35

Projektovanje istraživanja

O

2 2 6

PP-36

Grupna dinamika i grupni procesi

O

3 2 6

PP-37

Osnovi ekonomije*

I

2 4

PP-38

Edukacijska psihologija*

I

 2 4

UKUPNO

    11 10

30

* Izborni predmet V (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

 

II ciklus

Akademsko zvanje: Magistar razredne nastave – 300 ECTS

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MRN-01

Razvoj i evaluacija kurikuluma O 3 2 6

MRN-02

Akademsko pisanje O 2 2 6

MRN-03

Menadžment školskih ustanova O 2 2 7

MRN-04

Obrazovna tehnologija O 2 2 7

MRN-05

Strani jezik O 2 2 4

UKUPNO

    11 10

30

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MRN-06

Savremeno didaktičko-metodički tokovi u razrednoj nastavi O 2 2 9

MRN-07

Metodika nastave likovne kulture O 2 2 4

MRN-08

Metodika nastave fizičkog vaspitanja O 2 2 4

MRN-09

Metodika nastave muzičke kulture O 2 2 4

MRN-10

Metodička praksa O 3 3 9

UKUPNO

    11 11

30

 

 

II godina – III semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MRN-11

Metodika nastave srpskog (maternjeg) jezika i književnosti O 3 1 6

MRN-12

Metodika nastave matematike O 3 1 6

MRN-13

Metodika nastave prirode i društva O 3 1 6

MRN-14

Metodička praksa O 4 4 12

UKUPNO

    13 7

30

 

 

II godina – IV semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MRN-15

Izborni predmet 1* I 2 2 5

MRN-16

Izborni predmet 2* I 2 2 5

MRN-17

Završni master rad O 4 4 20

UKUPNO

    8 8

30

* Izbor predmeta je vezan za metodiku iz koje se izabere završni master rad

 

 

 

Akademsko zvanje: Magistar predškolskog vaspitanja – 300 ECTS

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPV-01

Razvoj i evaluacija kurikuluma O 3 2 6

MPV-02

Akademsko pisanje O 2 2 6

MPV-03

Menadžment predškolskih ustanova O 2 2 7

MPV-04

Obrazovna tehnologija O 2 2 7

MPV-05

Strani jezik O 2 2 4

UKUPNO

    11 10

30

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPV-06

Savremeno didaktičko-metodički tokovi predškolskog vaspitanja O 2 2 9

MPV-07

Metodika nastave likovne kulture O 2 2 4

MPV-08

Metodika nastave fizičkog vaspitanja O 2 2 4

MPV-09

Metodika nastave muzičke kulture O 2 2 4

MPV-10

Metodička praksa O 3 3 9

UKUPNO

    11 11

30

 

 

II godina – III semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPV-11

Metodika razvoja govora O 3 1 6

MPV-12

Metodika razvoja elementarnih matematičkih pojmova O 3 1 6

MPV-13

Metodika upoznavanja okoline O 3 1 6

MPV-14

Metodička praksa O 4 4 12

UKUPNO

    13 7

30

 

 

II godina – IV semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPV-15

Izborni predmet 1* I 2 2 5

MPV-16

Izborni predmet 2* I 2 2 5

MPV-17

Završni master rad O 4 4 20

UKUPNO

    8 8

30

* Izbor predmeta je vezan za metodiku iz koje se izabere završni master rad

 

Akademsko zvanje: Master predškolskog vaspitanja i obrazovanja – 300 ECTS

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

DPV-01

Savremene teorije predškolskog vaspitanja O 3 1  5

DPV-02

Razvoj kurikuluma predškolskog vaspitanja O 2 1 5

DPV-03

Akademsko pisanje O  2 1 5

DPV-04

Savremeni tokovi metodike razvoja govora O 3 1 5

DPV-05

Savremeni tokovi metodike likovnog vaspitanja O 2 1 5

DPV-06

Savremeni tokovi fizičkog vaspitanja  O 2 1 5

UKUPNO

    14 6

30

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

DPV-07

Savremeni tokovi metodike početnih matematičkih pojmova O 2 4

DPV-08

Savremeni tokovi metodike muzičkog vaspitanja O 2 4

DPV-09

Izborni predmet 1* I 2 3

DPV-10

Izborni predmet 2* I 2 3

DPV-11

Završni master rad O 8 4 16

UKUPNO

    16 4

30

 * Izbor predmeta je vezan za metodiku iz koje se izabere završni master rad

 

 

Izborni predmeti Metodika za koju je vezan izborni predmet

1. Lingvistička osnova govora djece

2. Književni tekst i razvoj govora djece

Savremeni tokovi metodike razvoja govora

1. Matematičke igre

2. Darovitost za matematiku u predškolskom vaspitanju

Savremeni tokovi u metodici početnih matematičkih pojmova

1. Teorijske osnove muzičke umjetnosti

2. Stilovi u muzici

Savremeni tokovi metodike muzičke umjetnosti

1. Lokomotroni aparat za kretanje i fizičko vaspitanje

2. Prirodni oblici kretanja i fizička vježba

Savremeni tokovi metodike fizičkog vaspitanja

1. Dječije igre u likovnom vaspitanju i obrazovanju

2. Stilovi u likovnoj umjetnosti

Savremeni tokovi metodike likovnog vaspitanja

1. Individualizacija u inkuzivnom vaspitanju

2. Aktivnosti djece sa posebnim potrebama

Savremeni tokovi metodike rada sa djecom sa posebnim potrebama

 

 

 

Poslovna psihologija – II ciklus

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPP-01

Psihologija stavova O 2 2 6

MPP-02

Psihologija motivacije O 2 2 6

MPP-03

Istraživanje u primijenjenoj psihologiji O 2 3 8

MPP-04
MPP-05

Izborni predmet I – Socijalna psihologija starenja
Izborni predmet I – Psihologija komuniciranja
I 2 2 5

MPP-06
MPP-07

Izborni predmet II – Psihološke intervencije u krizi
Izborni predmet II – Socijalna patologija
I 2 2 5

UKUPNO

    10 11

30

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPP-08

Organizaciona kultura O 3 2 8

MPP-09

Marketing menadžment O 3 2 8

MPP-10
MPP-11

Izborni predmet III – Savremene psihoterapijske škole i pravci
Izborni predmet III – Psihologija odraslog doba i starenja
I 2 2 7

MPP-12
MPP-13

Izborni predmet IV – Vještine vođenja intervjua i profesionala selekcija
Izborni predmet IV – Upravljanje kvalitetom
I 2 2 7

UKUPNO

    10 8

30

 

 

II godina – III semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPP-14

Multivarijabilne statističke analize O 3 2 8

MPP-15

Metodologija istraživanja u poslovnoj psihologiji O 3 2 8

MPP-16
MPP-17

Izborni predmet V – Psihologija uspjeha
Izborni predmet V – Psihologija socijalne pravde
I 2 2 7

MPP-18
MPP-19

Izborni predmet VI – Psihosocijalni pristup intervencije
Izborni predmet VI – Stres i suočavanje
I 2 2 7

UKUPNO

    10 8

30

 

 

II godina – IV semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPP-20

Praksa O 4 4 10

MPP-21

Istraživački studijski rad O 4 4 10

MPP-22

Završni master rad O 4 4 10

UKUPNO

    12 12

30

 

 

 

III ciklus