Akademski naziv: Diplomirani inženjer zaštite okoline (životne sredine) – 240 ECTS   

  I godina – I semestar  

PredmetECTS
Fizika 16
Hemija7
Matematika7
Ekologija i životna sredina6
Engleski jezik 14
UKUPNO30

    I godina – II semestar  

PredmetECTS
Fizika 27
Statistika7
Zaštita životne sredine6
Hemijski parametri radne i životne sredine5
Engleski jezik 2 – jezik struke5
UKUPNO30

    II godina – III semestar  

PredmetECTS
Zaštita od buke6
Inženjerska mjerenja6
Elektromagnetizam6
Osnovi sistema zaštite6
Informatika6
UKUPNO30

 II godina – IV semestar  

PredmetECTS
Tehnološki procesi6
Ekotoksikologija6
Fizičke metode mjerenja6
Energetska efikasnost6
Krizni menadžment6
UKUPNO30

    III godina – V semestar  

PredmetECTS
Botanika8
Obnovljivi izvori energije8
Hazardi u životnoj sredini7
Klimatske promjene i globalna ekonomija7
UKUPNO30

    III godina – VI semestar  

PredmetECTS
Indikatori održivosti prostora7
Ekoremedijacije8
Prostorno planiranje i životna sredina8
Agroekologija i zaštita zemljišta7
UKUPNO30

    IV godina – VII semestar  

PredmetECTS
Zaštita vode6
Zaštita vazduha6
Zaštita prirode6
Zaštita hrane6
Izborni predmet 1*6
UKUPNO30

bira se jedan od tri ponuđena: Projektni menadžment, Klimatologija sa meteorologijom ili Održivo upravljanje energijom    

 IV godina – VIII semestar  

PredmetECTS
Pravni aspekti zaštite životne sredine6
Upravljanje otpadom6
Stručna praksa7
Izborni predmet 2**6
Čvrsta biogoriva5
UKUPNO30

** bira se jedan od tri ponuđena: Osnovi menadžmenta, Energetska efikasnost u zgradama ili Metodika nastave o životnoj sredini