Akademski naziv: Diplomirani inženjer zaštite na radu – 240 ECTS     

I godina – I semestar  

PredmetECTS
Fizika 16
Hemija7
Matematika7
Ekologija i životna sredina6
Engleski jezik 14
UKUPNO30

    I godina – II semestar  

PredmetECTS
Fizika 27
Statistika7
Zaštita životne sredine6
Hemijski parametri radne i životne sredine5
Engleski jezik 2 – jezik struke5
UKUPNO30

    II godina – III semestar  

PredmetECTS
Zaštita od buke6
Inženjerska mjerenja6
Elektromagnetizam6
Osnovi sistema zaštite6
Informatika6
UKUPNO30

   II godina – IV semestar  

PredmetECTS
Tehnološki procesi6
Ekotoksikologija6
Fizičke metode mjerenja6
Energetska efikasnost6
Krizni menadžment6
UKUPNO30

    III godina – V semestar  

PredmetECTS
Termodinamika7
Metode procjene rizika8
Elektromagnetna zračenja8
Zaštita i osiguranje7
UKUPNO30

    III godina – VI semestar  

PredmetECTS
Materijali7
Rizik od mehaničkih djelovanja7
Profesionalni rizik8
Zaštita u transportu i logistika8
UKUPNO30

    IV godina – VII semestar  

PredmetECTS
Energetska efikasnost objekata6
Požari i eksplozije6
Električne instalacije i mjere sigurnosti6
Psihofiziologija rada6
Izborni predmet 1*6
UKUPNO30

bira se jedan od tri ponuđena: Pravni osnov zaštite, Obnovljivi izvori energije ili Održivo upravljanje energijom       

IV godina – VIII semestar  

PredmetECTS
Sistemi, sredstva i oprema za zaštitu na radu6
Komfor radne okoline7
Stručna praksa6
Izborni predmet 2**6
Upravljanje otpadom5
UKUPNO30

** bira se jedan dva  ponuđena: Standardi zaštite ili Organizacija rada i zaštite