STUDIJSKI PROGRAMAKADEMSKO ZVANJEBROJ BODOVA
Ekonomija-poslovna ekonomija i menadžmentDoktor ekonomskih nauka480
Ekonomija-finansije, bankarstvo i osiguranjeDoktor ekonomskih nauka 480
Ekonomija-međunarodna ekonomijaDoktor ekonomskih nauka 480