MODULAKADEMSKO ZVANJEBROJ BODOVA
Poslovna ekonomijaMagistar ekonomije u oblasti poslovne ekonomije300 ECTS
Menadžment i marketingMagistar ekonomije u oblasti menadžmenta i marketinga300 ECTS
TurizamMagistar ekonomije u oblasti turizma300 ECTS
Finansije, osiguranje i bankarstvoMagistar ekonomije u oblasti finansija, bankarstva i osiguranja300 ECTS
Računovodstvo i revizijaMagistar ekonomije u oblasti računovodstva i revizije300 ECTS