Warning: is_file(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096):

Prva godina – Prvi semestar

PredmetECTS
Pedagoška komunikacija3
Engleski jezik I4
Opšta pedagogija I5
Opšta psihologija 5
Porodična pedagogija5
Srpski (maternji) jezik I4
Sociologija obrazovanja3
Hospitovanj in /home/.sites/72/site7520408/web/wp-content/plugins/srbtranslatin/vendor/simplehtmldom/simplehtmldom/HtmlDocument.php on line 131

Prva godina – Prvi semestar

PredmetECTS
Pedagoška komunikacija3
Engleski jezik I4
Opšta pedagogija I5
Opšta psihologija 5
Porodična pedagogija5
Srpski (maternji) jezik I4
Sociologija obrazovanja3
Hospitovanje 1
Ukupno30

Prva godina – Drugi semestar

Engleski jezik II4
Predškolska pedagogija 6
Razvojna psihologija I4
Opšta pedagogija II4
Srpski (maternji) jezik II4
Matematika 4
Specijalna pedagogija2
Hospitovanje2
Ukupno30

Druga godina – Treći semestar

Didaktika3
Fizičko vaspitanje 2
Razvojna psihologija II5
Pedagoška psihologija3
Matematika sa elementarnim matematičkim pojmovima4
Vokalno-instrumentalna nastava3
Osnovi prirodnih i društvenih nauka  nauka5
Metodička praksa5
Ukupno 30

Druga godina – Četvrti semestar

Likovna kultura3
Metodika vaspitno-obrazovnog rada 4
Metodika razvoja govora 4
Metodika elementarnih matematičkih pojmova I4
Metodika upoznavanja okoline I4
Metodika  nastave likovne kulture4
Metodika nastave muzičke kulture I4
Metodička praksa3
Ukupno30

Treća godina – Peti semestar

Metodologija pedagoških istraživanja7
Metodika upoznavanja okoline II5
Metodika nastave fizičkog vaspitanja  I5
Metodika nastave muzičke kulture II5
Metodika elementarnih matematičkih pojmova II5
Književnost za djecu3
Ukupno30

Treća godina – Šesti semestar

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama4
Metodika nastave fizičkog vaspitanja  II5
Priprema djeteta za polazak u školu 5
Dječija antropologija5
Metodika elementarnih matematičkih pojmova III4
Ekološko obrazovanje–završni ispit7
Ukupno30

Izborni nastavni predmeti su:

 1. Pedagoška informatika;
 2. Pedagoška komunikacija;
 3. Književnost za djecu;
 4. Specijalna pedagogija;
 5. Sociologija obrazovanja.
 6. Dramska radionica;
 7. Likovna radionica;
 8. Ekologija;
 9. Psihologija darovitosti;
 10. Radionica stvaralaštva u pokretu;
 11. Etika vaspitačkog poziv;
 12. Zdravstvena njega djece;
 13. Pedagoška dokumentacija;