Dekan Fakulteta za informatiku – Doc. dr Mladen Bubonjić
prof. dr Branka Marković
Dekan Fakulteta za ekologiju – prof. dr Branka Marković
Doc. dr Nataša Žole
Dekan Fakulteta lijepih umjetnosti – Doc. dr Nataša Žole
prof. dr Ružica Đervida
Dekan Ekonomskog fakulteta – prof. dr Ružica Đervida
prof. dr Milpmir Martić
Dekan Pedagoškog fakulteta – prof. dr Milomir Martić
hDekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu – prof. dr Slobodan Župljanin