I godina – I semestar

PredmetIzbornostECTS
Savremene teorije predškolskog vaspitanjaO 5
Razvoj kurikuluma predškolskog vaspitanjaO5
Akademsko pisanjeO5
Savremeni tokovi metodike razvoja govoraO5
Savremeni tokovi metodike likovnog vaspitanjaO5
Savremeni tokovi fizičkog vaspitanja O5
  30

I godina – II semestar

PredmetIzbornostECTS
Savremeni tokovi metodike početnih matematičkih pojmovaO4
Savremeni tokovi metodike muzičkog vaspitanjaO4
Izborni predmet 1*I3
Izborni predmet 2*I3
Završni master radO16
  30
 * Izbor predmeta je vezan za metodiku iz koje se izabere završni master rad

Izborni predmetiMetodika za koju je vezan izborni predmet
1. Lingvistička osnova govora djece 2. Književni tekst i razvoj govora djeceSavremeni tokovi metodike razvoja govora
1. Matematičke igre 2. Darovitost za matematiku u predškolskom vaspitanjuSavremeni tokovi u metodici početnih matematičkih pojmova
1. Teorijske osnove muzičke umjetnosti 2. Stilovi u muziciSavremeni tokovi metodike muzičke umjetnosti
1. Lokomotroni aparat za kretanje i fizičko vaspitanje 2. Prirodni oblici kretanja i fizička vježbaSavremeni tokovi metodike fizičkog vaspitanja
1. Dječije igre u likovnom vaspitanju i obrazovanju 2. Stilovi u likovnoj umjetnostiSavremeni tokovi metodike likovnog vaspitanja
1. Individualizacija u inkuzivnom vaspitanju 2. Aktivnosti djece sa posebnim potrebamaSavremeni tokovi metodike rada sa djecom sa posebnim potrebama