I godina – I semestar

PredmetIzbornostECTS
Razvoj i evaluacija kurikulumaO6
Akademsko pisanjeO6
Menadžment predškolskih ustanovaO7
Obrazovna tehnologijaO7
Strani jezikO4
  30

I godina – II semestar

PredmetIzbornostECTS
Savremeno didaktičko-metodički tokovi predškolskog vaspitanjaO9
Metodika nastave likovne kultureO4
Metodika nastave fizičkog vaspitanjaO4
Metodika nastave muzičke kultureO4
Metodička praksaO9
  30

II godina – III semestar

PredmetIzbornostECTS
Metodika razvoja govoraO6
Metodika razvoja elementarnih matematičkih pojmovaO6
Metodika upoznavanja okolineO6
Metodička praksaO12
  30

II godina – IV semestar

PredmetIzbornostECTS
Izborni predmet 1*I5
Izborni predmet 2*I5
Završni master radO20
  30
Izbor predmeta je vezan za metodiku iz koje se izabere završni master rad