Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmetaPredmetPredavanjaVježbeECTS
DEF-001Didaktika327
DEF-002Razvojna psihologija327
DEF-003Opšta pedagogija205
DEF-004Uvod u specijalnu edukaciju i socijalnu rehabilitaciju337
DEF-005Engleski jezik 1224
UKUPNO 13930
   

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmetaPredmetPredavanjaVježbeECTS
DEF-006Pedagoška psihologija227
DEF-007Osnovi neuropsihologije225
DEF-008Inkluzija u obrazovanju237
DEF-009Humana genetika327
DEF-010Engleski jezik 2224
UKUPNO 111130

Druga godina – Treći semestar

Šifra predmetaPredmetPredavanjaVježbeECTS
DEF-011Opšta defektološka procjena237
DEF-012Osnovi tiflologije226
DEF-013Osnovi somatopedije226
DEF-014Osnovi oligofrenologije225
DEF-015Osnovi logopedije i surdologije226
UKUPNO 101130

Druga godina – Četvrti semestar

Šifra predmetaPredmetPredavanjaVježbeECTS
DEF-016Rani interventni programi327
DEF-017Senzorna integracija225
DEF-018Reedukacija psihomotorike226
DEF-019Uvod u sociologiju sa sociologijom marginalnih grupa225
DEF-020Specifične smetnje u učenju237
UKUPNO 111130

Treća godina – Peti semestar

Šifra predmetaPredmetPredavanjaVježbeECTS
DEF-021Metodika nastave matematike226
DEF-022Metodika nastave srpskog jezika i književnosti226
DEF-023Metodika nastave prirode i društva226
DEF–024Metodika nastave vještina226
DEF-025Izborni a) Izrada individualnih obrazovnih planova b) Kreativne radionice  2  3  6
UKUPNO 101130

Treća godina – Šesti semestar

Šifra predmetaPredmetPredavanjaVježbeECTS
DEFF-026Metode u specijalnoj edukaciji i socijalnoj rehabilitaciji226
DEF-027Programi i metode vaspitnog rada sa djecom sa poremećajima i smetnjama u razvoju225
DEF-028Prilagođene i izmijenjene sportske aktivnosti226
DEF-029Savjetodavni rad u specijalnoj edukaciji i socijalnoj rehabilitaciji226
DEF-030Izborni a) Vannastavne aktivnosti b) Metodika edukaciono- rehabilitacionog rada sa djecom sa poremećajima i smetnjama u razvoju    2  3  7
UKUPNO 101130

Červtra godina – Sedmi semestar

Šifra predmetaPredmetPredavanjaVježbeECTS
DEF-031Metodologija pedagoškog istraživanja226
DEF-032Osnovi rada sa djecom i mladima sa disocijalnim ponašanjem226
DEF-033Asistivne tehnologije za djecu sa poremećajima i smetnjama u razvoju226
DEF-034Izborni a) Sportsko i terapijsko jahanje osoba sa invaliditetom b) Inkluzivni pristup u odnosu sa vršnjacima  2  3  6
DEF-035Praksa 86
UKUPNO 81730

Červtra godina – Osmi semestar

Šifra predmetaPredmetPredavanjaVježbeECTS
DEF-036Metodika edukacije i socijalne rehabilitacije sa djecom sa višestrukim poremećajima i smetnjama226
DEF-037Profesionalno osposoblјavanje i zapošlјavanje osoba sa invaliditetom226
DEF-038Sistemi podrške odraslim osobama sa invaliditetom226
DEF-039Izborni: Mediji i marginalizovane grupe  2  2  6
DEF-040Praksa 86
UKUPNO 81630