Prva godina – Prvi semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Predavanja  Vježbe  ECTS
 PV-001Pedagoška komunikacija203
 PV-002Engleski jezik I214
 PV-003Opšta pedagogija I225
 PV-004Opšta psihologija225
 PV-005Porodična pedagogija225
 PV-006Srpski (maternji) jezik I224
 PV-007Sociologija obrazovanja213
 PV-0HOHospitovanje001
 UKUPNO 141030

Prva godina – Drugi semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Predavanja  Vježbe  ECTS
 PV-008Engleski jezik II214
 PV-009Predškolska pedagogija226
 PV-010Razvojna psihologija I224
 PV-011Opšta pedagogija II224
 PV-012Srpski (maternji) jezik II224
 PV-013Matematika224
 PV-014Specijalna pedagogija202
 PV-0HOHospitovanje002
 UKUPNO 141130

Druga godina – Treći semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Predavanja  Vježbe  ECTS
 PV-015Didaktika223
 PV-016Fizičko vaspitanje022
 PV-017Razvojna psihologija II215
 PV-018Pedagoška psihologija223
 PV-019Matematika sa elementarnim matematičkim pojmovima224
 PV-020Vokalno-instrumentalna nastava213
 PV-021Osnovi prirodnih i društvenih nauka  nauka225
 PV-0MPMetodička praksa  5
 UKUPNO 121230

Druga godina – Četvrti semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Predavanja  Vježbe  ECTS
 PV-022Likovna kultura213
 PV-023Metodika vaspitno-obrazovnog rada224
 PV-024Metodika razvoja govora224
 PV-025Metodika elementarnih matematičkih pojmova I214
 PV-026Metodika upoznavanja okoline I224
 PV-027Metodika  nastave likovne kulture214
 PV-028Metodika nastave muzičke kulture I214
 PV-0MPMetodička praksa  3
 UKUPNO 141030

Treća godina – Peti semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Predavanja  Vježbe  ECTS
 PV-029Metodologija pedagoških istraživanja227
 PV-030Metodika upoznavanja okoline II225
 PV-031Metodika nastave fizičkog vaspitanja  I225
 PV-032Metodika nastave muzičke kulture II225
 PV-033Metodika elementarnih matematičkih pojmova II225
 PV-034Književnost za djecu223
 Ukupno 121230

Treća godina – Šesti semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Predavanja  Vježbe  ECTS
 PV-035Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama224
 PV-036Metodika nastave fizičkog vaspitanja  II225
 PV-037Priprema djeteta za polazak u školu225
 PV-038Dječija antropologija225
 PV-039Меtodika elementarnih matematičkih pojmova III224
 PV-040Ekološko obrazovanje–završni ispit  7
 UKUPNO 101030

Izborni nastavni predmeti su:

 1. Pedagoška informatika;
 2. Pedagoška komunikacija;
 3. Književnost za djecu;
 4. Specijalna pedagogija;
 5. Sociologija obrazovanja.
 6. Dramska radionica;
 7. Likovna radionica;
 8. Ekologija;
 9. Psihologija darovitosti;
 10. Radionica stvaralaštva u pokretu;
 11. Etika vaspitačkog poziv;
 12. Zdravstvena njega djece;
 13. Pedagoška dokumentacija;