I godina,   Prvi semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Preda- vanja  Vježbe  ECTS
1.MM-001Osnovi političkih nauka226
2.MM-002Uvod u sociologiju            226
3.MM-003Osnovi prava                      226
4.MM-004Teorija kulture                   226
5.MM-005Strani jezik I226
 UKUPNO 101030

I godina – Drugi semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Preda-vanja  Vježbe  ECTS
6MM-006Savremena politička istorija   226
7.MM-007Osnovi ekonomije              226
8.MM-008Informatika                       226
9.MM-009Uvod u komunikacije   226
10MM-010Strani jezik II226
 UKUPNO 101030

II  godina – Treći semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Preda-vanja  Vježbe  ECTS
11.MM-­011Kultura poslovnog  komuniciranja226
12.MM-012Fotografija i film226
13.MM-013Štampani mediji226
14.MM-014Izborni predmet I*226
15.MM-015Strani jezik III226
 UKUPNO 101030

II godina – Četvrti semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Preda-vanja  Vježbe  ECTS
16.MM-016Upravljanje medijima225
17MM-017Reklama225
18.MM-018Elektronsko novinarstvo225
19.MM-019Agencijsko novinarstvo225
20.MM-020Izborni predmet II **225
21.MM-021Strani jezik IV225
 UKUPNO 121230

III godina – Peti semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Preda-vanja  Vježbe  ECTS
22.MM-022Marketing u medijima225
23.MM-023RTV i filmska kultura225
24.MM-024Autorska prava i mediji225
25.MM-025Radio i televizija225
26.MM-026Elementi polItičkog marketinga225
27.MM-027Strani jezik V225
 UKUPNO 121230

III godina – Šesti semestar

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Preda-vanja  Vježbe  ECTS
28.MM-028Interkulturni menadžment    325
29.MM-029Estetika i kultura medija225
30.MM-030Evropski odnosi i EU 225
31.MM-031Odnosi s javnošću    225
32.MM-032Izborni predmet III***225
33.MM-033Praksa u medijima  5
 UKUPNO 111030

* Izborni predmet I  Metode i tehnike novinarstva, Novinarstvo i globalizacioni procesi, Predmet sa drugog smjera Fakulteta za političke nauke

** Izborni predmet II  Multimedijalne komunikacije, Novinarski žanrovi, Predmet sa drugog smjera Fakulteta za političke nauke

 *** Izborni predmet III:  Uporedni sistemi informisanja, Metodologija istraživanja javnog mnjenja. Predmet sa drugog smjera Fakulteta za političke nauke