I година, Први семестар

 Ред.бр.    Шифра предмета  Предмет  Предавања  Вјежбе  ЕЦТС
1.MM-001Основи политичких наука226
2.MM-002Социологија        226
3.MM-003Основи права               226
4.MM-004Теорија културе                  226
5.MM-005Страни језик I (Енглески, Руски, Њемачки, Италијански)226
 UКУПНО 101030

I година – Други семестар

  Ред.бр.   Шифра предмета  Predmet  Предавања  Вјежбе  ЕЦТС
6MM-006Савремена политичка историја 226
7.MM-007Основи економије             226
8.MM-008Информатика                      226
9.MM-009Увод у комуникације 226
10MM-010Страни језик II (Енглески, Руски, Њемачки, Италијански)226
 УКУПНО 101030

II година – Трећи семестар

  Ред.бр   Шифра предмета  Предмет  Предавања Вјежбе  ЕЦТС
11.MM-­011Култура пословног  комуницирања226
12.MM-012Фотографија и филм226
13.MM-013Штампани медији226
14.MM-014Изборни предмет I*226
15.MM-015Страни језик III (Енглески, Руски, Њемачки, Италијански)226
 УКУПНО 101030

II година – Четврти семестар

  Ред.бр.    Шифра предмета  Предмет  Предавања  Вјежбе  ЕЦТС
16.MM-016Управљање медијима225
17MM-017Реклама225
18.MM-018Електронско новинарство225
19.MM-019Агенцијско новинарство225
20.MM-020Изборни предмет II **225
21.MM-021Страни језик IV (Енглески, Руски, Њемачки, Италијански)225
 УКУПНО 121230

III година – Пети семестар

  Red.br.    Šifra predmeta  Predmet  Predavanja  Vježbe  ECTS
22.MM-022Маркетинг у медијима225
23.MM-023РТВ и филмска култура225
24.MM-024Ауторска права и медији225
25.MM-025Радио и телевизија225
26.MM-026Елементи политичког маркетинга225
27.MM-027Страни језик V (Енглески, Руски, Њемачки, Италијански)225
 УКУПНО 121230

III година – Шести семестар

  Ред.бр.   Шифра предмета  Предмет  Предавања  Вјежбе  ЕЦТС
28.MM-028Интеркултурни менаџмент  325
29.MM-029Естетика и култура медија225
30.MM-030Европски односи и ЕУ225
31.MM-031Односи с јавношћу   225
32.MM-032Изборни предмет III*** пословна етика225
33.MM-033Пракса у медијима  5
 УКУПНО 111030

* Изборни предмет I  Методе и технике новинарства, Новинарство и глобализациони процеси, Предмет са другог смјера Факултета за политичке науке

** Изборни предмет II  Мултимедијалне комуникације, Новинарски жанрови, Предмет са другог смјера Факултета за политичке науке

 *** Изборни предмет III:  Пословна етика, Упоредни системи информисања, Методологија истраживања јавног мњења. Предмет са другог смјера Факултета за политичке науке