Skip to content

RIJEČ REKTORA

Nezavisni univerzitet Banja Luka ove godine obilježava 18 godina rada

Vaspitanjem i obrazovanjem studentima pružamo mogućnost da se osposobe, ne samo da rade ono što žele i što je korisno, nego i da spoznaju i cijene ono što je lijepo. Kod naših studenata razvijamo svijest i spoznaju da učenje nije produkt nastavničkog predavanja, već je to produkt onih koji uče, jer krajnji cilj obrazovanja i vaspitanja je najbolji život. Pomažemo im da shvate da postaviti pravo pitanje predstavlja pola znanja i da budu svjesni trajne istine da što više znaš, više vrijediš. Zajedno sa studentima, Institutom za naučno istraživački rad i preko 92 angažovana asistenta, docenta i profesora, kreiramo moderne studijske programe za buduća zanimanja, koja će koristiti, izgradnji Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, kao i drugih zemalja iz kojih dolaze naši studenti.

EKONOMSKI FAKULTET

Cilj studijskih programa na Ekonomskom fakultetu je da obrazuju i osposobe nove profile stručnjaka za rješavanje složenih problema privrednog razvoja korištenjem stečenih znanja, njihovo osposobljavanje za timski rad, preuzimanje individualne i kolektivne odgovornosti.

FAKULTET ZA POLITIČKE NAUKE

Cilj studijskih programa je obrazovanje studenata čije će kompetencije biti opšteg karaktera u naučnom polju političkih nauka, sa dovoljno širokim uvidom u akademska znanja i realnu praksu u oblasti društvenih i političkih nauka.

FAKULTET LIJEPIH UMJETNOSTI

Studije slikarstva imaju za cilj da studenti kroz nastavu, steknu profesionalne vještine koje će im omogućiti da na kreativan način savladaju postavljene zadatke iz oblasti slikarstva, u smislu unapređenja struke, i u individualnom razvoju

FAKULTET ZA EKOLOGIJU

Cilj studijskog programa Ekologija je da obrazuje i osposobi novi profil stručnjaka u kontekstu sve većeg ugrožavanja životne sredine, očitih opterećenja daljeg razvoja i nastojanja savremene nauke i tehnologije da se umanje nivoi zagađenja i degradacije, sačuvaju prirodni uslovi i civilizacijske vrijednosti.

PEDAGOŠKI FAKULTET

Cilj ovih studijskih programa je da osposobi studente za vaspitno - obrazovni rad sa djecom koja pohađaju predškolsko obrazovanje, osnovno školsko obrazovanje (razrednu nastavu), te za rad sa djecom sa posebnim potrebama.

FAKULTET ZA INFORMATIKU

Svrha studijskih programa Računarstvo i informatika i Poslovna informatika je osposobljavanje diplomiranih inženjera iz ovih oblasti za tržišnu privredu gdje znanje predstavlja najvažniji poslovni resurs.

FAKULTET ZA BEZBJEDNOST I ZAŠTITU

Misija fakulteta je da stvori stručne uslove koji će omogućiti školovanje kadrova za poslove iz područja: bezbjednost, kriminalistika, civilna zaštita i zaštita od prirodnih i drugih nepogoda, upravljanja materijalnim i ljudskim resursima.

NAJAVLJENE AKTIVNOSTI
najave

Designed using Unos. Powered by WordPress.