Значајнији пројекти на којима је НУБЛ учествовао

Erasmus+ Programme Key Action 1 (2021-2027) – Learning Mobility for Higher Education Students and
Staff. Partners: American University of Europe – FON Skoplje, Sjeverna Makedonija, Politehnica
University Timisoara, Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, Tehnical University of
Cluj-Napoca, North University Center Baia Mare.


Пројекат ERASMUS+ (2017-2020): Higher Education K2 – (THEACHER) – Introducing
competence–based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina. Co-Partner with
ten Universities from Bosnia and Herzegovina and EU.


Пројекат „Отпадом украси, Планету спаси!“ (2016-2020) – едукација дјеце, студената, али и
укључивање родитеља, школског особља и шире друштвене заједнице у проблематику заштите
животне средине, рециклаже и сепарације отпада. Партнер: “Екосфера” Бања Лука


Пројекат: Еколошке радионице „Заштита ријеке Врбаса“ (2019) – формирање мишљења,
подизање свијести и ставова код средњошколаца и других циљних група (спортски клубови, јавне
институције, приватни сектор..) о заштити ријеке Врбас; проналажење рјешења за проблеме и
покретање иницијатива. Независни универзитет Бања Лука анд Факултет за екологију (НУБЛ)


Елаборате о оправданости одвајања општине Омарска, 2019.

Циљ пројекта: анализа и оцјена поновног успостављања општине Омарска кроз нормативно-
правни оквир, географско-комуникационе карактеристике и природне ресурсе подручја, као и
кроз демографске карактеристике и кретања, анализу и преглед сатања у локалној економији,
тржишту рада, стање просторно-планске документације и пољопривредне производње.


“Together create a better ambience in B&H” (2015-2016). The project is set towards the idea of us all
living in cleaner and healthier environments, creating together a better ambiance. Partners: University
of Bihać- Biotehnical faculty.


Стратегија развоја Независног универзитета Бања Лука, 2016.
Циљ: Стратешки циљ постизање пуног синергијског ефекта учења, истраживања и иновација.


Пројекат “Едукација представница политичких партија и изабраних представница у органима
власти Босне и Херцеговине” (2014)

Партнери: НУБЛ; Факултет политичких наука, Универзитет
Сарајево;Факултет међународних односа и дипломације (ФМОД), Свеучилиште Херцеговина,
Мостар; “Pro Public”д.о.о. Бања Лука.


Пројекат: Политичка академија, „Грађанин, друштво и политика у модерној демократији“, предавач, НУБЛ, Центар за студентску демократију и Фондација Фриедрицх Еберт, 2012-2016.године.


 Пројекат: „Студија оправданости оснивања Општине Станари“, Општина Станари у оснивању, 2014.године.