Warning: is_file(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096):

Prva godina – Prvi semestar

PredmetECTS
Pedagoška komunikacija6
Opšta pedagogija8
Vokalno instrumentalna nastava5
Srpski jezik7
Izborni predmet 1
Socilogija obrazovanja ili Scenska umjetnost – student bira jedan od dva ponuđena pre in /home/.sites/72/site7520408/web/wp-content/plugins/srbtranslatin/vendor/simplehtmldom/simplehtmldom/HtmlDocument.php on line 131

Prva godina – Prvi semestar

PredmetECTS
Pedagoška komunikacija6
Opšta pedagogija8
Vokalno instrumentalna nastava5
Srpski jezik7
Izborni predmet 1
Socilogija obrazovanja ili Scenska umjetnost – student bira jedan od dva ponuđena predmeta
4
Ukupno30

Prva godina – Drugi semestar

Istorija predškolske pedagogije7
Opšta  psihologija 6
Kultura govora5
Strani jezik 14
Izborni predmet 2 
Dječije muzičko stvaralaštvo ili
Dramske igre za djecu– student bira jedan od dva ponuđena predmeta
4
Pedagoška praksa4
Ukupno30

Druga godina – Treći semestar

Predškolksa pedagogija 18
Razvojna psihologija6
Matematika sa elementarnim matematičkim pojmovima5
Osnove prirodnih i društvenih nauka7
Izborni predmet 3
Računari u predškolskim ustanovama ili
Elementarne igre u prirodi – student bira jedan od dva ponuđena predmeta
4
Ukupno30

Druga godina – Četvrti semestar

Predškolska pedagogija 27
Porodična pedagogija6
Književnost za djecu5
Osnovi likovnog vaspitanja4
Izborni predmet 4
Dječije likovno stvaralaštvo ili 
Ekološko vaspitanje- student bira jedan od dva ponuđena predmeta
4
Pedagoška praksa4
Ukupno30

Treća godina – Peti semestar

Metodologija pedagoških istraživanja8
Metodika rada u predškolskim ustanovama8
Metodika muzičkog vaspitanja 15
Osnove fizičkog vaspitanja5
Izborni predmet 
Strani jezik 2,
Etika vaspitačkog poziva iliRetorika – student bira jedan od  predmeta
4
Ukupno30

Treća godina – Šesti semestar

Metodika razvoja govora 16
Metodika elementarnih matematičkih pojmova 16
Metodika upoznavanja okoline 16
Metodika likovnog vaspitanja 14
Izborni predmet  
Akciono istraživanje,
Zdravstvena njega djece  ili
Osnove inkluzivnog obrazovanja – student bira jedan od predmeta
4
Metodička praksa4
Ukupno30

Četvrta godina – Sedmi semestar

Metodika razvoja govora 27
Metodika elementarnih matematičkih pojmova 27
Metodika upoznavanja okoline 26
Metodika fizičkog vaspitanja 16
Izborni predmet  Integrisani kurikulum predškolskog vaspitanja, Pedagoška komunikacija  i.  Hor i orkestar – student bira jedan od predmeta4
Ukupno30

Četvrta godina – Osmi semestar

Metodika muzičkog vaspitanja 25
Metodika fizičkog vaspitanja 25
Metodika likovnog vaspitanja 26
Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama6
Izborni predmet Alternativno predškolsko vaspitanje ili filmska i tv kultura.4
Metodička praksa4
Ukupno30