Прва година – Први семестар

ПредметЕЦТС
Педагошка комуникација6
Општа педагогија8
Вокално инструментална настава5
Српски језик7
Изборни предмет 1
Социлогија образовања или Сценска умјетност – студент бира један од два понуђена предмета
4
Укупно30

Прва година – Други семестар

Историја предшколске педагогије7
Општа  психологија 6
Култура говора5
Страни језик 14
Изборни предмет 2 
Дјечије музичко стваралаштво или
Драмске игре за дјецу– студент бира један од два понуђена предмета
4
Педагошка пракса4
Укупно 30

Друга година – Трећи семестар

Предшколкса педагогија 18
Развојна психологија6
Математика са елементарним математичким појмовима5
Основе природних и друштвених наука7
Изборни предмет 3
Рачунари у предшколским установама или
Елементарне игре у природи – студент бира један од два понуђена предмета
4
Укупно30

Друга година – Четврти семестар

Предшколска педагогија 27
Породична педагогија6
Књижевност за дјецу5
Основи ликовног васпитања4
Изборни предмет 4
Дјечије ликовно стваралаштво или 
Еколошко васпитање- студент бира један од два понуђена предмета
4
Педагошка пракса4
Укупно 30

Трећа година – Пети семестар

Методологија педагошких истраживања8
Методика рада у предшколским установама8
Методика музичког васпитања 15
Основе физичког васпитања5
Изборни предмет 
Страни језик 2,
Eтика васпитачког позива или Реторика – студент бира један од  предмета
4
Укупно 30

Трећа година – Шести семестар

Методика развоја говора 16
Методика елементарних математичких појмова 16
Методика упознавања околине 16
Методика ликовног васпитања 14
Изборни предмет  
Акционо истраживање,
Здравствена њега дјеце  или
Основе инклузивног образовања – студент бира један од предмета
4
Методичка пракса4
Укупно 30

Четврта година – Седми семестар

Методика развоја говора 27
Методика елементарних математичких појмова 27
Методика упознавања околине 26
Методика физичког васпитања 16
Изборни предмет   Интегрисани курикулум предшколског васпитања, Педагошка комуникација  и.  Хор и оркестар – студент бира један од предмета4
Укупно 30

Четврта година – Осми семестар

Методика музичког васпитања 25
Методика физичког васпитања 25
Методика ликовног васпитања 26
Методика рада са дјецом са посебним потребама6
Изборни предмет  Алтернативно предшколско васпитање или филмска и тв култура.4
Методичка пракса4
Укупно 30