Од 2012.године Независни универзитет Бања Лука, по основу Дозволе за рад  издате од
стране Одјељења за образовање у Влади Брчко Дистрикта, обавља дјелатност високог
образовања за извођење студијских програма на  I и II циклусу студија. Дислоцирано
одјељење Независног универзитет Бања Лука – Одјељење Брчко Дистрикт БиХ чине
Економски факултет, Педагошки факултет, Факултет за екологију, Факултет за политичке
науке и Факултет лијепих умјетности са студијским програмима:
– академске студије првог циклуса

 • у трајању од три године/6 семестара (180 ЕЦТС);
  – академске студије другог циклуса
 • мастер студије у трајању од двије године/4 семестра (120 ЕЦТС).
  -Студијски програми I и II циклуса студија
  -Педагошки факултет
 • Разредна наставa – предшколско васпитање
  • Предшколско васпитање
 • Економски факултет
  • Привредни развој
  • Осигурање и управљање ризицима
  • Менаџмент
  • Банкарство и берзанско пословање
  • Порези, царине и буџет
  • Рачуноводство и ревизија
 • Факултет за екологију
  • Екологија
 • Факултет лијепих умјетности
  • Сликарство
 • Факултет за политичке науке
  • Политикологија
  • Међународни односи


Осим тога,  наше Одјељење у Брчком идеално је мјесто и за све неопходне информације
које се тичу студија на Независном универзитету у Бањој Луци, на свим студијским
програмима које изводимо на нашим факултетима, било да је ријеч о I, II или III циклусу
студија.
Контакт: (00) 387 65 517 255 , (00) 387 49 212 900
Е-mail: pedjagluhakovic.54@gmail.com
Адреса: Мустафе Муле Мехмедовића 3/б, 76100 Брчко