Održan okrugli sto na temu ,,Aktuelna pitanja obrazovanja i podrške licima sa smetnjama u razvoju u Rusiji i Republici Srpskoj”

Warning: is_file(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096):

Nezavisni univerzitet Banja Luka u saradnji sa Ruskim državnim pedagoškim univerzitetom i.m. A.I. Gercena , organizovali su onlajn okrugli sto na temu ,,Aktuelna pitanja obrazovanja i podrške licima sa smetnjama u razvoju u Rusiji i Republici Srpskoj”. Rektor Nezavisnog univerziteta Banja Luka, Zoran Kalinić u uvodnom predavanju istako je značaj obrzovanja lica sa smetnjama u razvoju.

U onlajn okruglom stolu sa temama  učestvovali su:

Prof. dr Borka Vukajlović – prorektor za nastavu i studentska pitanja (NUBL) sa temama „Od teorije prema praksi inkluzije“ i  „Razvoj socijalnih modela zbrinjavanja na principu partnerstva javnog i civilnog sektor”,

Antropov Aleksandar Petroviđ – kandidat pedagoških nauka, profesor, direktor Instituta za defektološko obrazovanje i rehabilitaciju, direktor Resursnog obrazovno-metodičkog centra za obrazovanje invalida i osoba sa smetnjama u razvoju Ruskog državnog pedagoškog univerziteta. RGPU im. A.I. Gercena,

Svjetlana Jurievna Iliina – šef katedre oligofrenologije, doktor pedagoških nauk, profesor  „Obuka kadrova za podučavanje djece sa intelektualnim teškoćama”,

Prof. dr Gordana Nikolić –  sa temom «Pozicioniranje uloge defektologa u inkluzivnom sistemu – ili zašto je važan kontakt sa Rusijom »,

Vojlokova Jeljena Fjodorovna – kandidat pedagoških nauka, docent katedre oligofrenologije Instituta za defektološko obrazovanje i rehabilitaciju RGPU im. A.I. Gercena  sa temom „Zajedničko obrazovanje predškolske djece sa smetnjama u razvoju i neurotipičnih vršnjaka u Sankt Peterburgu: iskustvo, problemi, izgledi“,

Šumskaja Nadježda Aljeksandrovna – kandidat pedagoških nauka, docent katedre oligofrenologije Instituta za defektološko obrazovanje i rehabilitaciju RGPU im. A.I. Gercena sa temom  „Praćenje djece sa teškim višestrukim smetnjama u razvoju u dnevnim boravcima“,

Kirij Anastasija Vladislavovna – magistar druge godine programa «Obrazovanje lica sa problemima intelektualnog razvoja», institut za defektološko obrazovanje i reahabilitaciju RGPU im. A.I. Gercena  sa temom  „Emocionalna komponenta u strukturi socijalne kompetencije adolescenata sa intelektualnom ometenošću“, i

Stevan Šeatović – magistar specijalne edukacije i rehabilitacije sa temom „Inkluzija u praksi“.

Na kraju rada on line okruglog stola  prof. dr Borka Vukajlović je rekla da  je zadovoljstvo uočiti slaganja oko poimanja i tumačenja inkluzije, te u tom smislu i slaganja oko otvorenih pitanja, odnosno, identifikacije mogućih oblasti i tema za zajednička istraživanja, koja bi bila korisna prvenstveno za naše dvije institucije i države.  Saradnja sa vašim Institutom, za nas je izuzetna čast, ali i šansa za napredovanje i učenje svih.  Iako smo mnogo mlađa institucija, naše defektološko obrazovanje smo sticali na veoma cijenjenim defektološkim fakultetima u Beogradu i Zagrebu, zaključila je  prof. dr Borka Vukajović i istakla dva bitna zaključka a to su:

  1. Danas se na žalost tako ne zovu, čime iskazujemo i našu PRVU želju i zadatak da nam budete u podršci ARGUMENTACIJE ZA VRAĆANJE NAZIVA DEFEKTOLOGIJA, kao i POZICIONIRANJE DEFEKTOLOGIJE I DEFEKTOLOGA U ODNOSU NA POTREBE DRUŠTVA.
  2.  Vjerujem i da postoji slaganje o zajedničkoj realizaciji stručnog usavršavanja za studenate, ali i predavače. Spremni smo za učešće u zajedničkim istraživanjima, organizaciji stručne konferecije.