Nezavisni Univerzitet Banja Luka organizovao je naučnu konferenciju sa međunarodnim
učešćem pod nazivom:  Budućnost, istraživanja i očekivanja u nauci, saznanjima i stremljenjima
(BIONSIS), 24. 11.2022. godine.

Tema naučne konferencije je: „Međunarodni odnosi i bezbjednost u multipolarnom
svijetu – stanje, izazovi i perspektive“.
Konferenciju  su otvorili direktor NUBL-a Goran Kalinić i rektor NUBL-a prof. dr Ostoja
Barašin.

Podršku ovom događaju dala je i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. Akademik
Drago Branković, generalni sekretar Akademije u podršci je između ostalog istakao:
”Imam prijatnu obavezu da vas u ime Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske
pozdravim i zaželim uspješan rad u naučnim promišljanjima tako važne teme koja u svojoj
formulaciji obuhvata sve bitne aspekte međunarodnih odnosa i bezbjednosti u multipolarnom
svijetu. Čestitam rektoru Nezavisnog univerziteta što je sa svojim naučnim potencijalom uspio
dobro odabrati savremenu naučno relevantnu i društveno aktuelnu temu. Svakako izražavam i
zahvalnost svim autorima referata koji su kao poznati i priznati autoriteti iz ove oblasti uložili
intelektualne napore da pripreme veoma zanimljive referate za ovu naučni skup. Nezavisni
univerzitet u Banja Luci kao značajna visokoškolska institucija posljednjih godina ulaže napore i
postiže značajne rezultate, ne samo u obrazovanju visoko stručnih kadrova, već i u razvoju
naučnog i naučno – istraživačkog rada. Na taj način i ovaj Univerzitet u Republici Srpskoj
doprinosi afirmaciji nauke, grada Banja Luke i Republike Srpske u širem evropskom i svjetskom
prostoru.”

Konferenciji su prisustvovali predstavnici naučne i stručne zajednice iz Srbije, Rusije, Nigerije,
Južno Afričke Republike, Kameruna, Republike Sjeverne Makedonije i drugih zemalja
regiona.  Veliki doprinos konferenciji dali su profesori i naučni istraživači iz Instituta za
afričke studije  Ruske akademije nauka (Rusija), predsjednik Instituta za Afričke studije
Ruske akademije nauka Alexey Vasiliev, kao i profesori sa Univerziteta Južne Afrike, na
čelu sa rektorom Francis Petersen, Free State Univerzity , Južna Afrika.