Rektor univerziteta

Prof.dr Zoran Kalinić


Prorektor za nastavu

Prof.dr LJubomir Zuber


Prodekan za nauku

Prof.dr Slobodanka Pavlović

Dekan, Pedagoškog fakulteta

Prof.dr Milomir Martić


Dekan, Fakulteta za političke nauke

Prof. dr Ljubomir Zuber


Dekan, Ekonomskog fakulteta

Prof.dr Dragan Vukasović


Dekan, Fakuleta za informatiku

Doc.dr Mladen Bubonjić


Dekan, Fakulteta za ekologiju

Prof.dr Srđan Ljubojevic


Dekan, Fakulteta lijepih umjetnosti

Doc.dr Marin Milutinović


Dekan, Fakulteta za bezbjednost i zaštitu

Prof.dr Slobodan Župljanin


Share Button