Rektor


Prof. dr Zoran Kalinić
Prorektor


Prof. dr Ljubomir Zuber

Prorektor


Prof. dr Slobodanka Pavlović

Dekan Pedagoškog fakulteta


Prof. dr Milomir Martić

Dekan Fakulteta za informatiku


Doc. dr Mladen Bubonjić

Dekan Fakulteta za ekologiju


Prof. dr Srđan Ljubojević

Dekan Fakulteta lijepih umjetnosti


Doc. dr Marin Milutinović

Dekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu


Prof. dr Slobodan Župljanin


Dekan Ekonomskog fakulteta

Prof.dr Dragan Vukasović


Dekan Fakulteta za političke nauke

Share Button