U organizaciji Fakulteta lijepih umjetnosti Nezavisnog univerziteta Banjaluka večeras je otvorena likovna kolonija Šibovi 2020. NUBL ovom kolonijom nastoji da afirmiše umjetnički pogled na stanje u društvu. Kolonija Šibovi 2020 potvrđuje mostove novog puta za povratak nacionalnoj kulturi, za povratak sebi. Dekan Fakulteta lijepih umjetnosti doc.dr Miloš Vujić rekao je da i u vanrednom stanju, stanju Covida 19, kolonija je uspjela da okupi značajan broj akademskih slikara. Ovo je četvrta likovna kolonija u organizaciji NUBLa.

Share Button