OBAVJEŠTENJE

Studentska služba Nezavisnog univerziteta Banja Luka od 01.08.2020 do 22.08.2020. godine radiće od 9:00 do 12:00 časova.

Share Button
Continue Reading

Nezavisni univerzitet Banja Luka u novoj školskoj godini

Share Button
Continue Reading

Poziv za prijavu kandidata na radno mjesto Dekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta Banja Luka

Share Button
Continue Reading